กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ประมูล (รถขับเคลื่อนไม่ได้) วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 (ลาน 3) เริ่มประมูลเวลา 10.30 น. ( แสดงรายการตัวอย่าง )
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 26-04-2018   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S Point
N 000 MITSUBISHI LANCER A 1.8 04 กง-3223 นครศรีธรรมราช ดำ 12/01/2557 อ/ม/ก/ 30,000 7% 107 -
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่มีกุญแจ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.ภูเก็ต
N 000 FORD LASER A 1.8 04 กต-5235 อุดรธานี ดำ 22/03/2558 อ/CD/ม/ก/AB - 20,000 7% 107 -
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิด3ปี)|ไม่มีแบตเตอรี่|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.อุดรธานี
N 000 HONDA CIVIC A 2.0 06 06 ขข-2046 สงขลา เทา 26/10/2561 อ/CD/ม/ก/ 100,000 7% 107 -
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่จ.นครศรีธรรมราช|ไม่มีกุญแจ
N 000 TOYOTA ALTIS - A 1.6 01 กง-4902 สุรินทร์ น้ำตาล 30/07/2554 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 204,718 58,000 7% 0 -
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
N 000 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 06 05 บษ-4454 เพชรบูรณ์ เทา 27/02/2560 อ/ว/CD/ 386,690 85,000 7% 4,280 0 2 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี
N 000 MITSUBISHI TRITON DOUBLECAB M 2.4 12 11 กร-1009 ขอนแก่น ขาว 04/04/2558 อ/CD/ม/ก/ABS/AB 126,444 100,000 7% 9,095 107 -
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป เนื่องจากรถสูญหาย|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่ จ.อุดรธานี
N 000 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า - 10 32-1329 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/03/2557 - 250,000 7% 107 4 -
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว|โอนฯ2ต่อ|ไม่มีกุญแจ|จอดประมูลโซน4|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้องดำเนินการเองทั้งสิ้น|ไม่รับผิดชอบการจดทะเบียน|ติดอายัด 12|02|2558 ตช 0016.34(จร)|8727 ลว. 17|01|57 สภ.เมืองสมุทรปราการ เดอนรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
N 000 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า 10 32-1330 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/03/2557 - 260,000 7% 107 4 -
**หมายเหตุ ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊สCNG ลงเล่มแล้ว|โอนฯ2ต่อ|สตาร์ทไม่ติด(ระบบไฟ)|จอดประมูลโซน4|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้องดำเนินการเองทั้งสิ้น|ไม่รับผิดชอบการจดทะเบียน|0404|59 อย 0012|กวจ.10853 ลว. 10|03|58 สขจ.อยุธยา เดินรถไม่ชิดขอบด้ายซ้าย
N 000 NISSAN CEFIRO A 2.0 97 กม-2416 นครศรีธรรมราช น้ำตาล 18/09/2560 อ/ว/ม/ก/ABS/ 20,000 4,815 107 2 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ไม่รับผิดชอบการโอนกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม