กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เริ่มประมูลเวลา 10.30 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S Point
G 1 HONDA WAVE 110 I M 110 17 6กณ-9385 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 08/03/2561 2,204 22,000 7% 107 -
G 2 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 6กก-8630 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 30/11/2560 25,539 39,000 7% 107 -
G 3 HONDA WAVE 110 I M 110 16 5กช-9411 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-เทา 16/05/2560 22,567 20,000 7% 107 -
G 4 GPX CR5 M 149 16 1กญ-2089 ฉะเชิงเทรา ดำ 28/07/2560 396 18,000 7% 107 -
G 5 YAMAHA YZF-R15 M 150 17 6กฉ-3658 กรุงเทพมหานคร เทา 19/01/2561 5,966 43,000 7% 107 -
G 6 HONDA MSX125 M 125 16 5กภ-1767 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 26/08/2560 8,317 25,000 7% 107 -
G 7 GPX WONWAN M 110 16 5กฐ-6887 กรุงเทพมหานคร เขียว 07/06/2560 4,746 10,000 7% 107 -
G 8 HONDA WAVE 110 I M 110 17 1กฎ-8836 ฉะเชิงเทรา น้ำเงิน-ดำ 14/03/2561 3,171 20,000 7% 107 -
G 9 HONDA CLICK 125I A 125 16 5กศ-3365 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 10/10/2560 10,117 23,000 7% 107 -
G 10 STALLION 125 MINI M 125 15 4กบ-4704 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/11/2559 7,750 8,000 7% 107 -
G 11 HONDA WAVE 110 I M 110 16 5กษ-6130 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 20/10/2560 3,512 20,000 7% 107 -
G 12 HONDA MSX125 M 125 16 4กษ-662 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 03/02/2560 - 23,000 7% 107 -
G 13 YAMAHA YZF-R15 M 150 15 3กษ-1386 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำเงิน 29/04/2559 45,898 33,000 7% 107 -
G 14 HONDA WAVE 125 I M 125 15 4กณ-2202 กรุงเทพมหานคร ขาว 17/09/2559 5,723 20,000 7% 107 -
G 15 HONDA MSX125 M 125 17 6กญ-1829 กรุงเทพมหานคร ดำ 06/02/2561 6,421 27,000 7% 107 -
G 16 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 6กง-725 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 27/12/2560 24,883 40,000 7% 107 -
G 17 STALLION CENTAUR M 147 15 3กว-3141 กรุงเทพมหานคร เหลือง 09/04/2559 - 14,000 7% 107 -
G 18 HONDA CBR 150 R M 150 16 5กล-3585 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 26/09/2560 6,686 40,000 7% 107 -
G 19 HONDA MSX125 M 125 15 3กถ-5940 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/01/2559 17,738 21,000 7% 107 -
G 20 HONDA CLICK 125I A 125 17 6กจ-9033 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/01/2561 10,840 22,000 7% 107 -
G 21 HONDA MSX125 M 125 16 4กส-8536 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 17/02/2560 9,833 23,000 7% 107 -
G 22 GPX DEMON M 125 17 6กช-8110 กรุงเทพมหานคร เขียว 27/01/2561 807 19,000 7% 107 -
G 23 HONDA CBR 150 R M 150 16 5กฮ-9412 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 24/11/2560 15,716 39,000 7% 107 -
G 24 HONDA WAVE 110 I M 110 14 2กฌ-2642 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 11/02/2558 25,262 15,000 7% 107 -
G 25 HONDA MSX125 M 125 16 5กฉ-461 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 29/04/2560 16,532 23,000 7% 107 -
G 26 HONDA SCOOPY I A 108 17 6กฉ-1297 กรุงเทพมหานคร ดำ-น้ำตาล 17/01/2561 4,084 22,000 7% 107 -
G 27 HONDA WAVE 110 I M 110 16 6กฆ-9914 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-เทา 27/12/2560 7,773 20,000 7% 107 -
G 28 HONDA MSX125 M 125 17 6กผ-2287 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/05/2561 3,107 28,000 7% 107 -
G 29 YAMAHA M-Slaz M 150 16 5กง-124 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 08/04/2560 5,177 42,000 7% 107 -
G 30 HONDA CLICK 125I A 125 15 3กส-1930 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 08/05/2559 19,201 19,000 7% 107 -
G 31 HONDA MSX125SF M 125 17 6กต-4599 กรุงเทพมหานคร ขาว-เทา 20/03/2561 5,196 33,000 7% 107 -
G 32 HONDA MSX125SF M 125 16 5กญ-8116 กรุงเทพมหานคร เหลือง-เทา 26/05/2560 5,244 33,000 7% 107 -
G 33 HONDA WAVE 125 I M 125 17 6กต-6290 กรุงเทพมหานคร ดำ 21/03/2561 2,120 27,000 7% 107 -
G 34 HONDA PCX 150 A 150 13 1กธ-933 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 28/06/2561 80,101 25,000 7% 107 -
**หมายเหตุ สีไม่ตรง
G 35 HONDA MSX125SF M 125 16 5กฌ-7813 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 19/05/2560 24,119 32,000 7% 107 -
G 36 HONDA CLICK 125I A 125 16 5กล-6872 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 27/09/2560 5,228 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 37 HONDA MSX125 M 125 17 6กต-6246 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 21/03/2561 1,962 29,000 7% 107 -
G 38 HONDA PCX 150 A 150 16 5กภ-9472 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 31/08/2560 15,940 50,000 7% 107 -
G 39 HONDA MSX125SF M 125 16 5กบ-9297 กรุงเทพมหานคร เหลือง-เทา 10/08/2560 3,280 34,000 7% 107 -
G 40 HONDA MSX125SF M 125 16 5กฐ-9468 กรุงเทพมหานคร เหลือง-เทา 08/06/2560 11,353 30,000 7% 107 -
G 41 HONDA DREAM M 110 16 6กก-2034 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 25/11/2560 100 18,000 7% 107 -
G 42 HONDA WAVE 110 I M 110 16 5กอ-9332 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำเงิน 16/11/2560 6,350 22,000 7% 107 -
G 43 STALLION CENTAUR M 147 17 6กถ-2109 กรุงเทพมหานคร ดำ 23/03/2561 11,486 23,000 7% 107 -
G 44 HONDA ZOOMER-X A 108 13 1กฮ-6535 กรุงเทพมหานคร ดำ 04/11/2557 12,828 15,000 7% 107 -
G 45 YAMAHA FINO FI A 115 17 6กถ-4954 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล-เทา 27/03/2561 10,995 14,000 7% 107 -
G 46 HONDA MSX125SF M 125 16 5กศ-5958 กรุงเทพมหานคร ขาว-เทา 12/10/2560 16,379 28,000 7% 107 -
G 47 HONDA PCX 150 A 150 16 5กอ-8154 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 15/11/2560 6,435 52,000 7% 107 -
G 48 HONDA CLICK 125I A 125 16 4กว-180 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 22/01/2560 16,369 18,000 7% 107 -
G 49 YAMAHA JUPITER M 115 17 6กฌ-435 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 30/01/2561 18,841 19,000 7% 107 -
G 50 GPX DEMON M 125 16 5กย-6317 กรุงเทพมหานคร ขาว 13/09/2560 2,755 18,000 7% 107 -
G 51 HONDA WAVE 110 I M 110 16 5กล-1677 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 23/09/2560 7,611 18,000 7% 107 -
G 52 HONDA MSX125SF M 125 16 1กช-6119 พิษณุโลก ดำ เทา 09/06/2560 17,960 26,000 7% 107 -
G 53 YAMAHA M-Slaz M 150 16 6กฆ-9041 กรุงเทพมหานคร ดำ 27/12/2560 15,350 40,000 7% 107 -
G 54 HONDA MSX125SF M 125 16 5กพ-5530 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 23/08/2560 22,192 24,000 7% 107 -
G 55 YAMAHA MIO 125 I A 125 14 3กญ-7769 กรุงเทพมหานคร ดำ 07/11/2558 41,328 10,000 7% 107 -
G 56 HONDA MSX125 M 125 16 5กค-7541 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/03/2560 3,208 21,000 7% 107 -
G 57 HONDA MSX125SF M 125 17 6กฎ-5365 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา 16/02/2561 10,043 27,000 7% 107 -
G 58 HONDA MSX125 M 125 16 5กง-3197 กรุงเทพมหานคร ดำ 12/04/2560 17,865 21,000 7% 107 -
G 59 HONDA WAVE 110 I M 110 16 5กฆ-2593 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 31/03/2560 9,990 15,000 7% 107 -
G 60 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 5กอ-1463 กรุงเทพมหานคร เทา 09/11/2560 14,966 37,000 7% 107 -
G 61 HONDA MSX125 M 125 13 1กณ-7367 กรุงเทพมหานคร ดำ 03/06/2559 45,698 17,000 7% 107 -
G 62 HONDA WAVE 110 I M 110 17 6กฒ-6010 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 28/02/2561 32,288 15,000 7% 107 -
G 63 HONDA MSX125SF M 125 16 5กบ-4782 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา 08/08/2560 6,032 28,000 7% 107 -
G 64 LIFAN LF150-10B M 150 16 1กช-1421 นครสวรรค์ ดำ 21/01/2560 11,802 12,000 7% 107 -
G 65 LIFAN LF150-10B M 150 14 1กง-1976 นครสวรรค์ แดง-ดำ 14/11/2559 - 10,000 7% 107 -
G 66 KAWASAKI KSR PRO M 111 14 2กท-3440 กรุงเทพมหานคร ดำ 02/04/2558 18,172 10,000 7% 107 -
G 67 YAMAHA MIO 125 I A 125 15 3กน-4873 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 04/02/2559 13,318 13,000 7% 107 -
G 68 HONDA MSX125 M 125 14 1กค-5172 สระแก้ว ดำ 18/11/2558 6,097 20,000 7% 107 -
G 69 HONDA WAVE 125 I M 125 15 1กฉ-8881 สมุทรสาคร แดง 30/09/2559 28,766 22,000 7% 107 -
G 70 HONDA MSX125SF M 125 16 6กฆ-1209 กรุงเทพมหานคร เหลือง-เทา 20/12/2560 5,329 32,000 7% 107 -
G 71 GPX LEGEND 200 M 197 17 6กฎ-1544 กรุงเทพมหานคร แดง 14/02/2561 2,549 24,000 7% 107 -
G 72 KAWASAKI KSR PRO M 111 15 4กก-5045 กรุงเทพมหานคร เขียว-ดำ 09/06/2559 33,596 14,000 7% 107 -
G 73 SUZUKI GD110 M 113 16 5กฬ-9928 กรุงเทพมหานคร ดำ 08/11/2560 10,734 16,000 7% 107 -
G 74 HONDA MSX125SF M 125 17 6กช-9309 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา 27/01/2561 2,555 34,000 7% 107 -
G 75 KAWASAKI Z300 M 296 16 4กฬ-8878 กรุงเทพมหานคร เขียว-เทา 25/02/2560 18,343 68,000 7% 107 -
G 76 YAMAHA MT-03 M 321 16 4กย-2501 กรุงเทพมหานคร เทา 04/01/2560 26,046 68,000 7% 107 -
G 77 KAWASAKI NINJA 300 M 296 16 1กท-9185 อุบลราชธานี เขียว-ดำ 11/11/2560 20,494 64,000 7% 107 -
G 78 KAWASAKI Z1000 M 1043 16 4กท-8181 กรุงเทพมหานคร เทา-เขียว 12/05/2560 - 260,000 7% 107 -
G 79 YAMAHA YZF-R15 M 150 14 3กฐ-5514 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 24/11/2558 21,896 31,000 7% 107 -
G 80 HONDA MSX125 M 125 16 5กฐ-5351 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 06/06/2560 - 16,000 7% 107 -
G 81 LIFAN LF 110-11H M 110 15 1กค-8945 ปราจีนบุรี เหลือง 15/01/2559 12,167 7,000 7% 107 -
G 82 YAMAHA N-Max A 155 16 5กง-4824 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา 18/04/2560 22,143 37,000 7% 107 -
G 83 GPX CR5 M 149 15 1กด-3910 อุดรธานี ดำ 11/12/2559 - 8,000 7% 107 -
G 84 HONDA MSX125SF M 125 16 5กศ-4140 กรุงเทพมหานคร ขาว-เทา 11/10/2560 13,201 31,000 7% 107 -
G 85 HONDA CLICK 125I A 125 17 6กภ-836 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 17/05/2561 2,357 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 86 HONDA WAVE 110 I M 110 16 5กฌ-622 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 17/05/2560 12,132 18,000 7% 107 -
G 87 YAMAHA GRAND FILANO A 125 17 6กท-3005 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/03/2561 4,587 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 88 HONDA CLICK 125I A 125 16 5กก-3402 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 15/03/2560 6,840 22,000 7% 107 -
G 89 HONDA SCOOPY I A 108 17 6กฌ-4777 กรุงเทพมหานคร ดำ-น้ำเงิน 31/01/2561 4,386 22,000 7% 107 -
G 90 YAMAHA GT 125 A 125 17 1กน-6549 อุบลราชธานี เทา-ดำ 24/03/2561 5,018 18,000 7% 107 -
G 91 HONDA SCOOPY I A 108 16 5กษ-4058 กรุงเทพมหานคร เหลือง 18/10/2560 5,210 22,000 7% 107 -
G 92 YAMAHA FINO 125 A 125 17 6กจ-1239 กรุงเทพมหานคร ดำ 10/01/2561 4,231 23,000 7% 107 -
G 93 HONDA ZOOMER-X A 108 16 5กบ-1933 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 04/08/2560 3,137 22,000 7% 107 -
G 94 YAMAHA GT 125 A 125 17 6กฎ-3846 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 15/02/2561 3,732 20,000 7% 107 -
G 95 HONDA SCOOPY I A 108 16 5กส-2334 กรุงเทพมหานคร ดำ 26/10/2560 3,852 20,000 7% 107 -
G 96 YAMAHA FINO 125 A 125 17 1กน-7129 อุบลราชธานี น้ำเงิน 28/03/2561 4,189 23,000 7% 107 -
G 97 HONDA WAVE 110 I M 110 16 5กร-7689 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 21/09/2560 5,409 13,000 7% 107 -
G 98 HONDA ZOOMER-X A 108 16 5กณ-9795 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 22/06/2560 21,326 17,000 7% 107 -
G 99 RYUKA RK150 M 150 17 6กผ-4839 กรุงเทพมหานคร ขาว 04/05/2561 30 24,000 7% 107 -
G 100 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 6กค-3852 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-เทา 14/12/2560 17,647 40,000 7% 107 -
G 101 BENELLI TNT25 M 249 16 1กฆ-278 ชัยนาท ขาว 26/10/2560 24,000 7% 107 -
G 102 GPX DEMON M 125 15 4กบ-7565 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/11/2559 24,066 15,000 7% 107 -
G 103 STALLION CENTAUR M 147 16 5กถ-1592 กรุงเทพมหานคร เขียว 05/07/2560 2,196 22,000 7% 107 -
G 104 HONDA CLICK 125I A 125 16 5กณ-951 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 16/06/2560 829 22,000 7% 107 -
G 105 HONDA SCOOPY I A 108 17 6กฌ-2491 กรุงเทพมหานคร ขาว 30/01/2561 3,189 23,000 7% 107 -
G 106 YAMAHA FINO FI A 115 17 6กด-9322 กรุงเทพมหานคร ดำ 16/03/2561 4,787 20,000 7% 107 -
G 107 HONDA ZOOMER-X A 108 16 5กฮ-7241 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 22/11/2560 4,089 32,000 7% 107 -
G 108 KAWASAKI KSR M 111 12 จรต-877 เชียงใหม่ ชมพู-ดำ 18/12/2556 19,682 10,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
G 109 HONDA CLICK 125I A 125 16 5กค-3614 กรุงเทพมหานคร ดำ 28/03/2560 4,627 22,000 7% 107 -
G 110 YAMAHA MIO 125 I A 125 16 5กฆ-7982 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำเงิน 07/04/2560 5,751 14,000 7% 107 -
G 111 GPX DEMON M 125 17 6กญ-4585 กรุงเทพมหานคร เขียว 07/02/2561 270 20,000 7% 107 -
G 112 YAMAHA YZF-R15 M 150 15 4กฎ-6090 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 26/08/2559 24,446 35,000 7% 107 -
G 113 HONDA MSX125SF M 125 17 6กญ-4685 กรุงเทพมหานคร เหลือง-เทา 07/02/2561 10,324 26,000 7% 107 -
G 114 HONDA SCOOPY I A 108 14 1กค-3252 ปราจีนบุรี ดำ 21/08/2558 43,496 14,000 7% 107 -
G 115 RYUKA RK150 M 150 17 6กภ-1377 กรุงเทพมหานคร แดง 17/05/2561 1,354 25,000 7% 107 -
G 116 STALLION CENTAUR M 150 14 3กก-2245 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/08/2558 8,904 12,000 7% 107 -
G 117 YAMAHA YZF-R15 M 150 16 5กค-8206 กรุงเทพมหานคร ดำ 30/03/2560 34,595 37,000 7% 107 -
G 118 GPX DEMON M 125 17 1กม-6534 นครราชสีมา แดง 06/02/2561 4,053 17,000 7% 107 -
G 119 YAMAHA YZF-R15 M 150 15 4กญ-2198 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 17/08/2559 10,210 21,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
G 120 HONDA MSX125SF M 125 16 5กอ-645 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 09/11/2560 3,242 32,000 7% 107 -
G 121 YAMAHA GT 125 A 125 16 1กณ-9629 สุราษฎร์ธานี ดำ 29/08/2560 4,200 19,000 7% 107 -
G 122 STALLION VICTORY M 125 16 5กฆ-6091 กรุงเทพมหานคร แดง 05/04/2560 - 18,000 7% 107 -
G 123 GPX DEMON M 125 XXX-XXXX กรุงเทพมหานคร แดง 7,292 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล|ไม่มีสำเนา
G 124 RYUKA CLASSIC M 107 14 3กจ-8605 กรุงเทพมหานคร ชมพู 02/10/2558 20,082 8,000 7% 107 -
G 125 GPX DEMON M 125 16 5กว-2532 กรุงเทพมหานคร แดง 30/09/2560 - 17,000 7% 107 -
G 126 HONDA SCOOPY I A 108 11 กพค-198 สระแก้ว ฟ้า-ขาว 08/06/2555 10,034 10,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
G 127 HONDA CBR 150 R M 150 15 4กภ-9565 กรุงเทพมหานคร ดำ 18/12/2559 - 34,000 7% 107 -
G 128 GPX DEMON M 125 16 4กส-8918 กรุงเทพมหานคร แดง 18/02/2560 - 13,000 7% 107 -
G 129 YAMAHA N-Max A 155 16 5กธ-4200 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล-เทา 26/07/2560 - 40,000 7% 107 -
G 130 GPX LEGEND 200 M 197 16 6กง-753 กรุงเทพมหานคร เหลือง 27/12/2560 - 23,000 7% 107 -
G 131 GPX DEMON M 125 16 5กข-9456 กรุงเทพมหานคร ขาว 24/03/2560 17,122 17,000 7% 107 -
G 132 YAMAHA YZF-R15 M 150 15 1กฉ-6474 สมุทรสาคร ขาว-น้ำเงิน 21/08/2559 - 18,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ไม่มีกุญแจ
G 133 RYUKA ZSR M 125 16 1กฌ-1389 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน 12/10/2560 11,507 7,000 7% 107 -
**หมายเหตุ **น้ำเข้าเครื่อง**
G 134 HONDA MSX125SF M 125 17 1กผ-2966 ขอนแก่น ขาว-เทา 24/02/2561 - 10,000 7% 107 -
**หมายเหตุ แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|รถเกิดอุบัติเหตุ ต้องซ่อมแซมปรับสภาพและต้องมีใบวิศวะรับรอง ก่อนนำรถจดทะเบียนพร้อมโอน ผู้ซื้อดำเนินการเองทั้งสิ้น
G 135 GPX WONWAN M 110 15 3กฮ-1602 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/05/2559 9,025 5,000 7% 107 -
G 136 YAMAHA M-Slaz M 150 16 5กร-9884 กรุงเทพมหานคร เทา-เขียว 22/09/2560 0 30,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
G 137 STALLION VICTORY M 125 16 5กข-661 กรุงเทพมหานคร ขาว 18/03/2560 - 17,000 7% 107 -
**หมายเหตุ **น้ำมันรั่วซึม**
G 138 YAMAHA FINO 125 A 125 16 1กด-8529 สุราษฎร์ธานี ดำ 15/11/2560 18,651 20,000 7% 107 -
G 139 STALLION CENTAUR M 147 1กฌ-1769 นครสวรรค์ ดำ 8,688 ถอนการประมูล 7% 107 -
**หมายเหตุ ถอนการประมูล
G 140 HONDA WAVE 125 I M 125 14 2กฮ-4319 กรุงเทพมหานคร ดำ 14/08/2558 59,092 17,000 7% 107 -
G 141 YAMAHA YZF-R15 M 150 15 4กฉ-6375 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว 23/07/2559 - 20,000 7% 107 -
**หมายเหตุ ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
G 142 YAMAHA M-Slaz M 150 16 1กฉ-5210 หนองคาย ดำ 14/06/2560 - 40,000 7% 107 -
G 143 HONDA CLICK 125I A 125 15 4กณ-9466 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 22/09/2559 15,496 20,000 7% 107 -
G 144 HONDA CLICK A 108 07 1กฐ-8857 สมุทรสาคร ขาว-ดำ 12/09/2561 55,527 6,000 7% 1,070 0 -
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|กลบ-762
G 145 HONDA CLICK I A 108 09 1กฐ-9407 สมุทรสาคร ดำ-ส้ม 24/09/2561 17,441 8,000 7% 1,070 0 -
**หมายเหตุ ทะเบียนเก่า ขลข-251|เคยต่อพ่วงข้าง
G 146 HONDA CLICK I A 108 11 1กฐ-8849 สมุทรสาคร ขาว-แดง 12/09/2561 12,587 6,000 7% 1,070 0 -
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขงข-91
G 147 YAMAHA FINO A 114 10 1กฐ-8352 สมุทรสาคร น้ำตาล-ขาว 04/09/2561 9,665 3,000 7% 214 0 -
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|สีไม่ตรง
G 148 HONDA SCOOPY I A 108 15 1กฉ-2587 สมุทรสาคร ขาว-น้ำเงิน 26/06/2561 11,592 16,000 7% 1,070 0 -
G 149 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กช-2171 สมุทรสาคร น้ำเงิน-เทา 16/11/2560 10,395 22,000 7% 1,070 0 -
G 150 HONDA WAVE 110 I M 110 12 1กฐ-8855 สมุทรสาคร ดำ-แดง 12/09/2561 48,893 8,000 7% 1,070 0 -
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขงข-8
G 151 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กฐ-8851 สมุทรสาคร น้ำเงิน-ขาว 12/09/2561 57,796 12,000 7% 1,070 0 -
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|1กข-1789
G 152 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กฐ-8852 สมุทรสาคร แดง-ขาว 12/09/2561 191,683 16,000 7% 1,070 0 -
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|1กก-8502
G 153 YAMAHA FINO A 114 09 1กฐ-4791 สมุทรสาคร น้ำเงิน-ขาว 17/07/2561 38,190 6,000 7% 1,070 0 -
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขกธ-344|สีไม่ตรง
G 154 STALLION CENTAUR M 147 15 1กค-9449 อุตรดิตถ์ ดำ 12/05/2560 19,761 18,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 155 KAWASAKI KSR M 111 13 1กพ-3837 ขอนแก่น ส้ม-ดำ 29/05/2560 8,768 17,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 156 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กค-1473 สมุทรสาคร น้ำเงิน-ขาว 04/10/2559 2,441 14,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 157 HONDA WAVE 125 I M 125 13 1กฌ-6608 นครสวรรค์ น้ำเงิน 18/06/2560 - 21,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 158 HONDA SCOOPY I A 108 12 1กง-1536 สุโขทัย แดง-เทา 31/05/2559 7,280 19,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 159 HONDA WAVE 110 I M 110 12 ขงท-208 สุโขทัย แดง-ขาว 12/10/2558 - 15,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 160 HONDA SCOOPY I A 108 12 ขคร-701 สุโขทัย ขาว-ม่วง 30/04/2561 31,701 11,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 161 HONDA SCOOPY I A 108 12 กกย-324 อุทัยธานี ขาว-เทา 02/11/2559 3,003 18,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 162 HONDA PHANTHOM M 200 02 1กค-2302 พิจิตร น้ำเงิน-เทา 18/11/2558 59,529 18,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 163 HONDA DREAM M 100 02 กมข-406 พิจิตร แดง 19/12/2558 89,672 12,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 164 HONDA WAVE 110 M 110 11 ขขล-442 สุโขทัย ขาว-น้ำเงิน 30/06/2559 27,982 16,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 165 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กค-2320 ชัยนาท แดง-ขาว 23/01/2559 52,459 15,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 166 HONDA WAVE 110 M 110 10 ขงร-339 ชัยภูมิ น้ำตาล-ดำ 29/10/2558 27,528 13,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 167 HONDA WAVE 110 I M 110 10 1กจ-4214 นครสวรรค์ แดง-ขาว 19/04/2559 48,314 14,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 168 YAMAHA FINO A 114 12 ขคว-660 สุโขทัย ดำ-น้ำตาล 28/05/2560 - 12,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 169 YAMAHA FINO A 114 13 1กฬ-1775 กรุงเทพมหานคร ดำ-เหลือง 11/10/2559 14,313 11,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 170 HONDA SCOOPY I A 108 12 กยท-60 อุทัยธานี ฟ้า-ขาว 27/04/2560 49,204 13,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 171 HONDA SCOOPY I A 108 11 ขจข-19 กำแพงเพชร ชมพู-ดำ 20/07/2560 24,032 13,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 172 HONDA CLICK I A 108 08 ขพล-82 นครสวรรค์ ดำ 19/12/2556 65,130 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี(ทะเบียนระงับ)
G 173 HONDA WAVE 110 I M 110 09 1กง-6812 สุพรรณบุรี ดำ-แดง 23/02/2560 - 11,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 174 HONDA WAVE 110 I M 110 12 ขงน-223 สุโขทัย น้ำเงิน-ดำ 20/11/2560 50,564 16,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|เปลี่ยนสี ลงเล่มลัว
G 175 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กช-5779 สุโขทัย แดง-ดำ 25/02/2561 17,207 22,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|คัดคู่มือใหม่ กรณีสูญหาย
G 176 HONDA SCOOPY I A 108 13 1กฎ-1754 ลพบุรี ดำ-แดง 29/10/2560 38,812 18,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 177 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กฆ-5472 ชัยภูมิ น้ำเงิน-ดำ 29/05/2560 - 20,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 178 HONDA WAVE 100 S M 100 06 กลว-827 กำแพงเพชร แดง-เทา 24/03/2561 9,326 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 179 HONDA WAVE 110 I M 110 11 คษร-207 ขอนแก่น น้ำเงิน-ขาว 20/07/2558 20,445 12,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 180 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กค-4642 ชัยนาท ขาว-แดง 16/01/2560 30,172 17,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 181 HONDA WAVE 110 M 110 11 1กง-5140 อุตรดิตถ์ แดง-ดำ 08/12/2560 30,758 15,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|เปลี่ยนสี ลงเล่มลัว
G 182 HONDA WAVE 110 I M 110 14 3กข-4248 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 27/08/2560 57,885 19,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 183 HONDA WAVE 110 I M 110 12 1กญ-2779 พิษณุโลก ดำ-แดง 05/01/2561 58,724 16,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 184 HONDA WAVE 100 M 100 03 กตบ-591 ชัยนาท เทา-ดำ 14/03/2556 7,525 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี(ทะเบียนระงับ)
G 185 HONDA DREAM M 110 15 1กฎ-2834 ลพบุรี น้ำเงิน-ขาว 04/06/2560 42,734 18,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 186 HONDA CLICK 125I A 125 15 1กง-7488 สุพรรณบุรี ขาว-ดำ 23/01/2561 - 18,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 187 HONDA SCOOPY I A 108 13 ขงล-382 พิจิตร ชมพู-ขาว 22/01/2560 - 17,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 188 SYM JL200GY-2C M 197 14 1กฆ-7496 กำแพงเพชร เขียว 20/10/2558 3,491 20,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 189 HONDA CLICK 125I A 125 12 ขธว-688 ลพบุรี ดำ-แดง 08/06/2559 56,144 18,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 190 HONDA SCOOPY I A 108 12 1กญ-7307 พระนครศรีอยุธยา ขาว 06/11/2560 8,575 17,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|เปลี่ยนสี ลงเล่มลัว
G 191 HONDA SCOOPY I A 108 12 ขฉก-322 กำแพงเพชร ชมพู-ดำ 27/04/2560 48,960 14,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 192 HONDA WAVE 110 I M 110 12 ขงร-5 พิจิตร ดำ-แดง 29/10/2556 86,936 16,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี(ทะเบียนระงับ)
G 193 KAWASAKI KSR M 111 12 ขคย-587 สุโขทัย เขียว 12/04/2558 24,949 16,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 194 HONDA SCOOPY I A 108 11 1กฉ-1797 ชัยภูมิ ขาว-ดำ 03/08/2559 42,022 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|จดทะเบียนมาใหม่ (แจ้งหยุดการใช้รถไว้)
G 195 HONDA WAVE 110 I M 110 12 ขคร-875 พิจิตร แดง 01/02/2559 61,729 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 196 YAMAHA MIO 125 A 125 10 คมร-941 ขอนแก่น ชมพู-ขาว-ดำ 19/05/2560 39,897 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 197 YAMAHA SPARK 135 M 135 06 กพษ-895 เลย น้ำเงิน-ดำ 16/03/2556 45,052 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 198 YAMAHA MIO 125 A 125 12 ขธต-392 พระนครศรีอยุธยา น้ำเงิน-ขาว 17/07/2560 33,879 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 199 HONDA WAVE 110 I M 110 11 1กญ-7517 ลพบุรี ขาว-ชมพู 09/03/2560 88,755 14,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 200 HONDA WAVE 110 I M 110 09 ษงย-448 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 13/05/2556 34,555 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 201 HONDA WAVE 110 I M 110 11 ขตพ-485 ลพบุรี แดง-ขาว 18/01/2558 8,326 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 202 HONDA WAVE 100 M 100 08 1กท-597 ขอนแก่น น้ำเงิน-ดำ 21/04/2560 36,890 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|จดทะเบียนมาใหม่ (ทะเบียนระงับ)
G 203 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 ขรข-909 สุพรรณบุรี น้ำตาล 10/07/2557 99,189 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 204 HONDA SCOOPY I A 108 13 1กก-3469 พิจิตร ดำ-แดง 14/05/2560 62,538 14,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 205 HONDA DREAM M 125 10 ขทต-323 พิษณุโลก ดำ 22/04/2556 47,713 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 206 HONDA WAVE 110 I M 110 14 1กง-6813 อุตรดิตถ์ น้ำเงิน-ขาว 13/01/2561 14,681 16,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|จดทะเบียนมาใหม่ (แจ้งหยุดการใช้รถไว้)
G 207 HONDA WAVE 100 S M 100 08 ขกต-694 พิจิตร น้ำเงิน-ดำ 05/09/2555 4,999 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขับเคลื่อนไม่ได้
G 208 HONDA ICON A 108 08 ขคต-157 ชัยภูมิ ขาว 30/04/2561 52,400 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 209 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กฌ-270 เพชรบูรณ์ ขาว-ม่วง 24/04/2560 40,953 13,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|1กฌ-1715|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
G 210 HONDA SCOOPY I A 108 11 1กฐ-8854 สมุทรสาคร ดำ-เหลือง 12/09/2561 23,778 11,000 7% 1,070 0 -
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ|ขงฉ-116|ไม่มีกุญแจ
G 211 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 1กบ-4149 สุพรรณบุรี น้ำเงิน-ขาว 16/10/2559 53,201 5,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 212 HONDA WAVE 110 I M 110 11 ขวร-343 นครสวรรค์ น้ำเงิน-เทา 23/09/2559 34,518 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 213 KAWASAKI KSR M 111 11 กษพ-593 เลย เขียว 14/11/2558 41,001 8,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ไม่มีกุญแจ
G 214 HONDA CLICK I A 108 09 ขนย-488 เพชรบูรณ์ แดง-ดำ 15/06/2559 62,037 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
G 215 HONDA WAVE 100 S M 100 07 กษพ-471 ชัยภูมิ ส้ม-เทา 27/08/2558 49,397 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ขับเคลื่อนไม่ได้
G 216 YAMAHA FINO A 114 12 ขคย-952 พิจิตร ชมพู-ดำ 10/01/2557 21,654 6,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 217 HONDA WAVE 100 M 100 05 กลษ-45 ลพบุรี น้ำเงิน 08/02/2557 46,827 4,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีกุญแจ|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 218 HONDA WAVE Z M 100 05 1กก-6517 นครราชสีมา ดำ 15/10/2559 60,679 4,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|จดทะเบียนมาใหม่ (ทะเบียนระงับ)|ขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
G 219 YAMAHA SPARK M 110 07 กษร-77 กำแพงเพชร ดำ 03/12/2559 67,860 4,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 220 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 กง-3391 อุตรดิตถ์ แดง 16/09/2560 - 5,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากเคยทะเบียนระงับ
G 221 HONDA WAVE 100 S M 100 05 ขงค-467 สุพรรณบุรี น้ำเงิน-เทา 22/06/2559 63,454 4,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ขับเคลื่อนไม่ได้|ไม่มีกุญแจ
G 222 HONDA CLICK A 108 08 ขคน-686 ลพบุรี ส้ม-ดำ 21/05/2556 16,149 2,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ภาษีขาดเกิน 3 ปี ทะเบียนระงับ
G 223 KAWASAKI KSR M 111 10 1กฆ-9598 เลย เขียว-ดำ 28/06/2559 26,269 10,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย||ขับเคลื่อนไม่ได้
G 224 HONDA CLICK I A 108 09 ขมย-48 นครสวรรค์ แดง-ดำ 19/06/2560 51,916 9,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 225 HONDA CLICK I A 108 11 สสส-339 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 11/01/2558 - 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ไม่มีกุญแจ
G 226 YAMAHA TTX A 115 12 กพพ-802 ชัยนาท ดำ-แดง 07/08/2560 17,600 13,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 227 YAMAHA MIO 125 A 125 12 กยม-213 อุทัยธานี ดำ-แดง 25/09/2559 - 7,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย
G 228 KAWASAKI KSR M 111 09 ขนท-111 พระนครศรีอยุธยา น้ำเงิน-ดำ 12/03/2560 12,946 12,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|จดทะเบียนใหม่ เนื่องจากทะเบียนระงับ
G 229 YAMAHA SPARK 135 M 135 08 ขกษ-504 กำแพงเพชร น้ำเงิน-ดำ 22/12/2556 15,265 5,000 428 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|จ่าย 100% รับเล่มเลย|ทะเบียนระงับ ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขับเคลื่อนไม่ได้