กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ (ขับไม่ได้) วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 25-07-2017   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขัยเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
N 1 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE M 2.5 14 13 ผข-356 ระยอง ขาว 23/09/2560 อ/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 4,280 107
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
N 2 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 G (AB/ABS) M 2.5 13 12 บห-4257 ระยอง เทา 07/02/2560 อ/ว/CD/ม/ก/AB 131,328 ไม่เปิดราคา 3,745 107
**หมายเหตุ รวมVAT|รถคันแรก ปลดล๊อคภายใน 60วัน|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8 / ค่าภาษีค้างชำระ 1,103
N 3 NISSAN TEANA A 2.3 04 ศข-804 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 31/08/2555 120,000 7% 4,280 0
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ไม่มีกุญแจ|ประมูลตามรูปภาพ รถจอด สนญ.เหม่งจ๋าย
N 4 NISSAN NV M 1.6 95 บท-4115 อ่างทอง ฟ้า 25/07/2559 อ/ว/CD/ม/ 193,659 25,000 1,605 0
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม| โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง|ระบบไฟฟ้า|รถจอดสต๊อค4
N 5 TOYOTA CAMRY A 2.4 03 ษข-8368 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/07/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ABS/AB 248,311 130,000 4,280 0
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|โอนฯ2ต่อ|ไฮโดริคพัง ขับไม่ได้|รถจอดสต๊อค8
N 6 MITSUBISHI LANCER A 1.5 92 กค-5010 เพชรบูรณ์ เทา 03/03/2560 อ/ม/ก/ 237,017 25,000 5,885 0
**หมายเหตุ รวมVAT|ฉร-8750|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง|หม้อน้ำแห้ง|รถจอดสต๊อค4
N 7 TOYOTA COROLLA M 1.6 03 กต-5618 เพชรบูรณ์ เทา 29/06/2560 อ/ว/ม/ก/AB 999,999 70,000 4,280 0
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|โอนฯ2ต่อ|เข้าเกียร์ไม่ได้|รถจอดสต๊อค4
N 8 TOYOTA COROLLA M 1.3 95 กก-8933 พระนครศรีอยุธยา ดำ 13/06/2559 อ/ว/CD/ม/ 434,821 30,000 1,605 0
**หมายเหตุ |รวมVat|โอน2ต่อ|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์แจ้งลงเล่มแล้ว|ไม่รับผิดชบการโอนฯกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
N 9 TOYOTA CORONA M 2.0 94 กฉ-9356 พระนครศรีอยุธยา เขียว 09/05/2559 อ/ว/CD/ 352,321 20,000 2,675 0
**หมายเหตุ |รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น