กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถยนต์ประมูล (รถขับเคลื่อนไม่ได้) วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 (ห้องปรับอากาศ) เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 29-06-2017   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S Point
N 1 TOYOTA VIGO DOUBLECAB 2.5 E/PRE M 2.5 15 14 กม-6264 นครสวรรค์ ขาว 03/06/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ ไม่เปิดราคา 5,885 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8 / ค่าภาษีค้างชำระ 10,435
N 2 TOYOTA AVANZA 1.5 S A 1.5 13 13 กจ-3342 กาฬสินธุ์ เทา 01/07/2560 ว/ม/ก/ - ไม่เปิดราคา 8,025 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สาขารังสิตคลอง8
N 3 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 11 15-2215 กรุงเทพมหานคร ขาวชมพูม่วง 31/12/2555 อ/ก/ 0 320,000 7% 107 -
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้อง ดนก.เองทั้งสิน|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|อายุการใช้งานของรถไม่เกิน10ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครปฐม / ค่าภาษีค้างชำระ 3,627
N 4 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 11 15-2206 กรุงเทพมหานคร ขาวชมพูม่วง 31/12/2555 อ/ก/ 0 320,000 7% 107 -
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้อง ดนก.เองทั้งสิน|ติดอายัดกระทำผิดตาม พ.ร.บขนส่ง ทางบก เลขที่คดี2386 วันที่ติดคดี21|05|56 ผู้ซื้อ แก้ไขเองทั้งสิ้น|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|อายุการใช้งานของรถไม่เกิน10ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครปฐม / ค่าภาษีค้างชำระ 3,627
N 5 TOYOTA COROLLA M 1.3 95 กก-8933 พระนครศรีอยุธยา ดำ 13/06/2559 อ/ว/CD/ม/ 434,821 30,000 1,605 0 -
**หมายเหตุ |รวมVat|โอน2ต่อ|เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์แจ้งลงเล่มแล้ว|ไม่รับผิดชบการโอนฯกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
N 6 HONDA CIVIC A 1.7 06 05 กค-4506 กระบี่ ดำ 10/01/2558 CD/ม/ก/AB 30,000 7% 1,070 0 -
**หมายเหตุ คัดคู่มือใหม่ กรณีรายการเต็ม|ขายตามรูปภาพ รถจอดอยู่รังสิตคลอง8
N 7 TOYOTA CORONA M 2.0 94 กฉ-9356 พระนครศรีอยุธยา เขียว 09/05/2559 อ/ว/CD/ 352,321 20,000 2,675 0 -
**หมายเหตุ |รวมVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
N 8 HONDA ACCORD VTEC A 2.3 00 ขข-8711 เชียงใหม่ น้ำตาล 10/08/2558 อ/ม/ 3,000 7% 9,630 0 -
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป|ไม่มีแบตเตอรี่|เลขเครื่องตรวจสอบไม่ได้|กุญแจอยู่ที่คอรถ|ขายตามรูปรถจอดคลอง 8
N 9 TOYOTA VIOS 1.5 05 05 กจ-1824 ยะลา ดำ 23/02/2558 - 59,000 7% 0 -
**หมายเหตุ จดทะเบียนใหม่(เดิมแจ้งหยุดใช้ไว้ตลอดไป)|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณี|ระบบไฟมีปัญหา|จอดหน้าห้องน้ำ
N 10 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 11 15-2209 กรุงเทพมหานคร ขาวชมพูม่วง 31/12/2554 อ/ก/ 0 350,000 7% 107 -
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้อง ดนก.เองทั้งสิน|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครปฐม / ค่าภาษีค้างชำระ 3,627
N 11 NISSAN CEFIRO A 2.0 02 วต-3636 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 20/05/2559 อ/ว/ก/ - 20,000 7% 107 -
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|ประมูลตามรูปภาพ รถจอดอยู่สต๊อคนครปฐม
N 12 TOYOTA VIGO M 2.7 12 12 ฒผ-9934 กรุงเทพมหานคร ส้มขาวดำ - ไม่เปิดราคา 2,500 1,605 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|ระบบไฟมีปัญหา|สีไม่ตรง|จอดอยู่โซน4
N 13 NISSAN NV M 1.6 95 บท-4115 อ่างทอง ฟ้า 25/07/2559 อ/ว/CD/ม/ 193,659 25,000 1,605 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม| โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง|ระบบไฟฟ้า|รถจอดสต๊อค4
N 14 NISSAN NV QUEENCAB A 1.6 03 ผข-1238 นครสวรรค์ เทา 03/07/2560 อ/ว/ม/ 280,608 40,000 1,926 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ระบบไฟฟ้า|รถจอดสต๊อค4
N 15 TOYOTA COROLLA 1.5 97 ศน-6214 กรุงเทพมหานคร เทา 26/02/2552 124,755 25,000 7% 107 -
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|คัดคู่มือใหม่ กรณีชำรุด|ติดแก๊สลงเล่มแล้ว|ภบ-4749
N 16 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 11 15-2207 กรุงเทพมหานคร ขาวชมพูม่วง 31/12/2554 อ/ก/ 0 350,000 7% 107 -
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้อง ดนก.เองทั้งสิน|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครปฐม / ค่าภาษีค้างชำระ 3,627
N 17 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 11 15-2214 กรุงเทพมหานคร ขาวชมพูม่วง 31/12/2555 อ/ก/ 0 350,000 7% 107 -
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้อง ดนก.เองทั้งสิน|ติดอายัดกระทำผิดตาม พ.ร.บขนส่ง ทางบก เลขที่คดี3210 วันที่ติดคดี27|7|56 ผู้ซื้อ แก้ไขเองทั้งสิ้น|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|อายุการใช้งานของรถไม่เกิน10ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครปฐม / ค่าภาษีค้างชำระ 3,627
N 18 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า M 11 15-2208 กรุงเทพมหานคร ขาวชมพูม่วง 31/12/2555 อ/ก/ 0 350,000 7% 107 -
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|ผู้ขายยังไม่ยกเลิกประกอบการตาม ม.79 หากต้องการยกเลิก|จดใหม่|เปลี่ยนประเภท ผู้ซื้อต้อง ดนก.เองทั้งสิน|ติดอายัดกระทำผิดตาม พ.ร.บขนส่ง ทางบก เลขที่คดี4414 วันที่ติดคดี19|9|55 ผู้ซื้อ แก้ไขเองทั้งสิ้น|ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|ทะเบียนระงับ(ภาษีขาดเกิน3ปี)|อายุการใช้งานของรถไม่เกิน10ปี นับตั่งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก|ขายตามรูปภาพรถจอดอยู่ จ.นครปฐม / ค่าภาษีค้างชำระ 3,627
N 19 TOYOTA COROLLA M 1.6 03 กต-5618 เพชรบูรณ์ เทา 29/06/2560 อ/ว/ม/ก/ 999,999 70,000 4,280 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|โอนฯ2ต่อ|เข้าเกียร์ไม่ได้|รถจอดสต๊อค4
N 20 MITSUBISHI LANCER A 1.5 92 กค-5010 เพชรบูรณ์ เทา 03/03/2560 อ/ม/ก/AB 237,017 25,000 5,885 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ฉร-8750|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง|หม้อน้ำแห้ง|รถจอดสต๊อค4
N 21 TOYOTA COMMUTER 151 แรงม้า ชุดจด3268 - ขาว - 220,000 7% 107 -
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ|มีเงื่อนไขในการจดทะเบียนใหม่|ไม่มีกุญแจ|14-8217
N 22 TOYOTA CAMRY A 2.4 03 ษข-8368 กรุงเทพมหานคร ดำ 22/07/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 248,311 130,000 4,280 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|โอนฯ2ต่อ|ไฮโดริคพัง ขับไม่ได้|รถจอดสต๊อค8
N 23 TOYOTA MIGHTY X M 2.5 91 บจ-4892 เพชรบูรณ์ น้ำเงิน 09/04/2559 อ/AB 478,498 30,000 5,885 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีเล่มสูญหาย|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง|สตาร์ทไม่ติด|รถจอดสต๊อค4
N 24 NISSAN TEANA A 2.3 04 ศข-804 กรุงเทพมหานคร ฟ้า 31/08/2555 120,000 7% 4,280 0 -
**หมายเหตุ |โอน2ต่อ|ไม่มีกุญแจ|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกรณี|ประมูลตามรูปภาพ รถจอด สนญ.เหม่งจ๋าย
N 25 HONDA CR-V A 2.0 00 กค-7344 เพชรบูรณ์ น้ำตาล 27/04/2560 อ/ม/ก/ 385,685 60,000 5,885 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง|เกียร์พัง|รถจอดสต๊อค4