กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลรถยนต์ ลานเก๋ง วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เริ่มประมูลเวลา 12.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 27-06-2017   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S Point
C 1 HONDA ACCORD 2.0 EL (I-VTEC) AB/ABS (NAVIในตัว) A 2.0 11 11 กง-1138 กาฬสินธุ์ ขาว 08/06/2559 อ/ว/CD/ม/ก/ 135,464 ถอนการประมูล 4,815 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
C 2 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 E/MT (AB/ABS) M 1.5 14 13 กจ-6218 กาฬสินธุ์ ขาว 17/01/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 80,413 ไม่เปิดราคา 4,815 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 3 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 16 14 กบ-7393 ลพบุรี ดำ 08/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 39,132 ไม่เปิดราคา 1,605 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,711
C 4 TOYOTA REVO S/C 2.4 J (AB/ABS) M 2.4 16 15 บล-1887 ร้อยเอ็ด เทา 08/02/2561 อ/ว/CD/ 111,606 ไม่เปิดราคา 4,815 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT|เสริมแหนบ ลงเล่ม
C 5 TOYOTA YARIS 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 13 13 กษ-3893 ขอนแก่น เทา 30/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 175,783 ถอนการประมูล 4,815 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
C 6 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J (AB) M 2.5 14 14 บล-3857 จันทบุรี เทา 19/11/2560 อ/ว/CD/ 37,997 ไม่เปิดราคา 2,140 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 7 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 ฒล-9199 กรุงเทพมหานคร ขาว 28/03/2561 อ/ว/CD/AB 181,883 ไม่เปิดราคา 4,815 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 8 TOYOTA CAMRY 2.5 G/DUAL (AB/ABS) A 2.5 12 12 กย-9308 สุราษฎร์ธานี เทา 14/05/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 120,436 ไม่เปิดราคา 4,280 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 9 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 E (AB/ABS) A 1.5 14 14 3กจ-9790 กรุงเทพมหานคร ขาว 08/04/2561 อ/ว/CD/ม/ 35,159 ไม่เปิดราคา 1,070 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 10 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 J M 2.5 13 13 บบ-1229 เพชรบุรี เทา 26/08/2560 อ/ว/CD/ก/AB 89,229 ไม่เปิดราคา 3,210 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 11 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E M 2.5 13 13 ฒฮ-5615 กรุงเทพมหานคร เทา 20/09/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 157,571 ไม่เปิดราคา 1,605 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 12 TOYOTA VIGO S/C 2.5 J (AB) M 2.5 15 15 บม-1544 มหาสารคาม ขาว 15/06/2559 อ/ว/CD/AB 106,685 ถอนการประมูล 4,280 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,908
C 13 TOYOTA REVO S/C 2.8 J (4X4) AB/ABS M 2.8 ชุดจด0255 - เทา อ/ว/CD/ 2,358 ถอนการประมูล 4,280 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|ก-0483
C 14 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (ABS) M 2.5 13 13 ฒษ-8395 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 175,194 ไม่เปิดราคา 1,070 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ลักษณะไม่ตรง / ค่าภาษีค้างชำระ 1,071
C 15 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 13 1ฒง-2105 กรุงเทพมหานคร เทา 03/03/2560 อ/ว/CD/ม/ 53,192 ไม่เปิดราคา 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 16 TOYOTA YARIS 1.5 G (AB/ABS) A 1.5 13 13 กง-2680 อุทัยธานี ขาว 30/05/2560 อ/ว/CD/ก/ 364,603 ไม่เปิดราคา 4,815 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT|รับการ์ด วิทยุห้องนิติ / ค่าภาษีค้างชำระ 1,662
C 17 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E (AB) M 2.5 14 13 1ฒฆ-3914 กรุงเทพมหานคร ขาว 12/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 74,934 ถอนการประมูล 2,140 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT
C 18 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.7 G (AT) AB/ABS A 2.7 10 09 ถล-7472 กรุงเทพมหานคร เทา 08/02/2561 อ/ว/CD/ม/ก/ 170,660 ไม่เปิดราคา 2,140 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สCNG ลงเล่ม
C 19 TOYOTA LEXUS 1.8 HYBRID (AB/ABS) A 1.8 14 12 3กพ-1845 กรุงเทพมหานคร ขาว 10/09/2560 อ/ว/CD/ม/ 29,617 ไม่เปิดราคา 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 20 TOYOTA ALTIS (NEW) 1.6 G/DUAL (AB/ABS) A ก-4349 กรุงเทพมหานคร อ/ว/CD/ม/ 44,024 ถอนการประมูล 107 -
**หมายเหตุ ถอนประมูล|รวมVAT|ติดแก๊สLPG
C 21 TOYOTA VIGO SMART CAB 2.5 E/PRE (AB) M 2.5 15 15 บท-4390 อุทัยธานี ขาว 26/05/2560 อ/ว/CD/ม/ 54,140 ไม่เปิดราคา 3,210 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,061
C 22 TOYOTA REVO SMART CAB 2.4 J (PLUS) AB/ABS M 2.4 16 16 บย-1334 กำแพงเพชร เทา 30/05/2560 อ/ว/CD/ม/ 20,714 ไม่เปิดราคา 3,210 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 1,061
C 23 TOYOTA AVANZA 1.5 S (AB/ABS) A 1.5 14 13 กพ-6939 นครศรีธรรมราช ดำ 22/12/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 43,608 ไม่เปิดราคา 5,350 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 24 TOYOTA VIOS (NEW) 1.5 J A 1.5 14 14 กบ-7543 นครปฐม ขาว 13/08/2558 อ/ว/CD/ก/ 21,637 ไม่เปิดราคา 5,350 107 -
**หมายเหตุ รวมVAT / ค่าภาษีค้างชำระ 5,496
C 27 TOYOTA COMMUTER M 2.5 12 12 ฮพ-4408 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/05/2561 อ/ว/ 230,797 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 1900.00 0 -
C 28 TOYOTA COMMUTER M 2.5 12 11 ฮพ-3945 กรุงเทพมหานคร ขาว 23/05/2561 อ/ว/ 223,824 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 1900.00 0 -
C 29 TOYOTA COMMUTER M 2.5 12 12 ฮพ-4405 กรุงเทพมหานคร ขาว 31/05/2561 อ/ว/ 235,153 ไม่เปิดราคา 7% 3,500 6,420 1900.00 0 -
C 31 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎล-3565 กรุงเทพมหานคร เทา 26/08/2558 อ/ว/CD/ม/ 157,236 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 32 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎล-3568 กรุงเทพมหานคร เทา 26/08/2558 อ/ว/CD/ม/ 160,743 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 33 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎล-3556 กรุงเทพมหานคร เทา 26/08/2558 อ/ว/CD/ม/ - 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 34 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎฬ-7040 กรุงเทพมหานคร เทา 07/12/2558 อ/ว/CD/ม/ 152,131 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 35 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.7 12 12 1กณ-4967 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/12/2558 อ/ว/CD/ม/ 66,565 350,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊ส ลงเล่ม
C 36 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎล-3585 กรุงเทพมหานคร เทา 26/08/2558 อ/ว/CD/ม/ 185,835 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 37 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎฬ-7029 กรุงเทพมหานคร เทา 07/12/2558 อ/ว/CD/ม/ 194,542 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 38 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎล-3564 กรุงเทพมหานคร เทา 26/08/2558 อ/ว/CD/ม/ 192,360 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 39 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎว-1308 กรุงเทพมหานคร เทา 07/09/2558 อ/ว/CD/ม/ 238,176 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 40 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎล-3549 กรุงเทพมหานคร เทา 26/08/2558 อ/ว/CD/ม/ 155,201 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 41 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.7 12 12 1กณ-4963 กรุงเทพมหานคร ขาว 21/12/2558 อ/ว/CD/ม/ 75,561 350,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ|ติดแก๊ส ลงเล่ม(หน้า18)
C 42 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎล-3587 กรุงเทพมหานคร เทา 26/08/2558 อ/ว/CD/ม/ 191,180 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 43 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 2.5 12 12 ฆช-7781 กรุงเทพมหานคร เทา 15/03/2559 อ/ว/CD/ม/ 202,388 420,000 4,280 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 44 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎว-1253 กรุงเทพมหานคร เทา 07/09/2558 อ/ว/CD/ม/ 192,101 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 45 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎล-3641 กรุงเทพมหานคร เทา 26/08/2558 อ/ว/CD/ม/ 159,690 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 46 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎฬ-6028 กรุงเทพมหานคร เทา 08/12/2558 อ/ว/CD/ม/ 185,696 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 47 TOYOTA COROLLA A 1.6 96 3ษ-3694 กรุงเทพมหานคร เทา 19/06/2561 อ/ว/ม/ 190,782 35,000 7% 2,500 1,070 0 -
C 48 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎฬ-5737 กรุงเทพมหานคร เทา 08/12/2558 อ/ว/CD/ม/ 256,978 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 49 TOYOTA FORTUNER A 3.0 10 10 ฎฬ-6025 กรุงเทพมหานคร เทา 08/12/2558 อ/ว/CD/ม/ 193,682 580,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ
C 50 CHEVROLET CAPTIVA A 2.0 12 11 ฆก-1142 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 11/01/2561 อ/ว/CD/ม/ 104,501 ไม่เปิดราคา 2,500 1,284 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 51 TOYOTA ALTIS A 1.8 11 11 ญว-3227 กรุงเทพมหานคร เทา 05/09/2560 อ/ว/CD/ม/ 81,248 ไม่เปิดราคา 2,500 1,284 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 52 TOYOTA VIGO M 2.5 12 12 ฒผ-9314 กรุงเทพมหานคร ส้มขาวดำ 26/09/2560 อ/ว/CD/ 453,805 ไม่เปิดราคา 2,500 1,284 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
C 53 VOLKSWAGEN CARAVELLE A 3.2 09 08 ฮภ-8389 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 05/02/2561 อ/ว/CD/ม/ 146,845 ไม่เปิดราคา 3,500 1,284 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ตรวจสอบเลขเครื่องไม่ได้
C 55 TOYOTA TIGER CAB M 2.5 02 ปฉ-8235 กรุงเทพมหานคร ฟ้า-ขาว 24/04/2561 อ/ว/CD/ม/ 293,236 130,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เปลี่ยนสี ลงเล่ม
C 57 MITSUBISHI TRITON S/C M 2.4 09 09 ถพ-5514 กรุงเทพมหานคร เทา 219,517 100,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่ม|ลักษณะไม่ตรง(จดทะเบียนมีหลังคา)ผู้ซื้อแก้ไขเอง
C 58 TOYOTA MIGHTY X M 2.5 91 บต-5212 อุทัยธานี เทา 09/04/2560 อ/ว/CD/AB 305,656 50,000 4,280 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
C 59 MITSUBISHI LANCER A 1.8 01 กต-4631 เพชรบูรณ์ เขียว 25/05/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 225,736 90,000 4,280 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
C 60 MITSUBISHI LANCER EX A 1.8 11 11 กม-451 นครสวรรค์ เทา 28/03/2560 อ/ว/CD/ม/ก/ 111,024 260,000 4,280 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|โอนฯ2ต่อ|สีไม่ตรง
C 61 TOYOTA COROLLA A 1.6 01 กย-4818 นครราชสีมา น้ำตาล 21/11/2559 อ/ว/ม/ก/ 308,857 90,000 2,675 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
C 62 MAZDA FIGHTER 4 DOORS MID M 2.5 04 ชร-4586 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 20/09/2560 อ/ 199,521 130,000 7% 0 -
C 63 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 02 ปน-4610 กรุงเทพมหานคร ขาว 02/10/2559 456,403 146,000 7% 0 -
**หมายเหตุ โอน2ต่อฯ
C 64 HONDA ACCORD A 2.2 95 ธห-8467 กรุงเทพมหานคร เขียว 06/01/2560 อ/ว/ม/ 371,322 40,000 1,605 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|สีไม่ตรง|เลขเครื่องไม่ตรง สำเนา(144)ตัวรถ(281)|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
C 65 MITSUBISHI TRITON M 2.4 12 11 บจ-3769 มุกดาหาร ขาว-เทา 24/02/2561 344,672 145,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ติดแก๊ส ลงเล่มแล้ว|เปลี่ยนสีมา ลงเล่มแล้ว
C 66 ISUZU RODEO CAB 4WD M 2.8 97 บบ-5160 พิจิตร ดำ 02/05/2559 อ/ว/CD/ม/AB 235,025 100,000 4,280 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
C 67 FORD RANGER CAB M 2.5 98 บบ-6055 นครสวรรค์ เทา 18/03/2560 อ/ว/CD/ม/AB 392,909 60,000 4,280 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|แจ้งหยุดใช้รถตลอดไป|โอนฯ2ต่อ|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็มในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
C 68 HONDA CIVIC (FD) 2.0 -AT A 2.0 06 05 กจ-5552 สุราษฎร์ธานี เทา 26/03/2559 อ/ว/CD/ม/ 130,481 182,000 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีVAT|ขายตามสภาพ ไม่รับผิดชอบการโอนฯทุกกรณี|ติดอายัดสภาพบันทึกลงข้อมูลของกรมขนส่งแล้ว ไม่รับผิดชอบเรื่องอายัดใดๆทั้งสิ้น|ทะเบียนระงับเนื่องจากชำระภาษีไว้ทั้งหมด
C 69 TOYOTA VIGO DOUBLECAB M 3.0 08 07 กท-1739 ภูเก็ต ดำ 15/01/2557 อ/ว/CD/ม/ก/AB 174,664 250,000 7% 4,815 0 -
**หมายเหตุ โอนฯ2ต่อ|ไม่มีแผ่นเพจระบุรายละเอียดรถ (ไม่รับคืนรถ เนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแผ่นเพจทุกกรณี)|ระงับใช้รถ(ภาษีขาดเกิน3ปี)
C 70 ISUZU D-MAX SPARK EX M 2.5 07 07 บร-5767 ลพบุรี ขาว 25/05/2560 อ/ว/ม/AB 165,616 170,000 4,280 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด|โอนฯ2ต่อ
C 71 TOYOTA XTRACAB M 2.5 96 บบ-5319 พิจิตร เทา 30/04/2560 อ/ว/CD/ม/ 251,560 70,000 4,280 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|คัดเล่มใหม่กรณีรายการเต็ม|โอนฯ2ต่อ|ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน(บัตรประชาชนไม่ชัด) ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
C 72 TOYOTA COROLLA M 1.6 00 กษ-6165 ขอนแก่น ขาว 04/01/2560 อ/ว/ม/ก/AB 187,496 20,000 4,280 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ติดแก๊สLPG ลงเล่ม|คัดเล่มใหม่กรณีชำรุด
C 73 TOYOTA VIGO S/C M 2.5 12 12 ณข-8318 กรุงเทพมหานคร ขาว 22/06/2560 อ/ว/CD/ 86,891 290,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ไม่มีแบตเตอร์รี่
C 74 TOYOTA CAMRY A 2.4 09 09 ฎก-7175 กรุงเทพมหานคร เทา 03/11/2558 อ/ว/CD/ม/ 139,061 450,000 1,284 0 2140.00 -
**หมายเหตุ รวมVAT|โอนฯ3ต่อ