กรุงเทพฯ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการรถจักรยานยนต์ KTBL DAY วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เริ่มประมูลเวลา 11.00 น.
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ S Point
G 1 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กข-4732 สุราษฎร์ธานี แดง-ขาว 24/06/2560 53,422 10,000 7% 856 0 -
G 2 YAMAHA FINO FI A 115 13 1กก-1317 ชุมพร ขาว-น้ำตาล 08/08/2560 22,118 10,000 7% 856 0 -
G 3 HONDA CLICK 125I A 125 14 1กข-3855 นราธิวาส ขาว-ดำ 20/01/2561 24,300 22,000 7% 856 0 -
G 4 YAMAHA FINO FI A 115 13 1กข-5435 ปัตตานี ขาว-น้ำตาล 26/12/2560 39,794 13,000 7% 749 0 -
G 5 HONDA WAVE 125 I M 125 14 1กข-8925 นราธิวาส ขาว 30/04/2560 31,987 16,000 7% 856 0 -
G 6 HONDA CLICK 125I A 125 14 1กค-9667 นราธิวาส แดง-ดำ 29/12/2560 49,511 18,000 7% 856 0 -
G 7 HONDA SCOOPY I A 108 06 1กฉ-1678 เพชรบุรี ขาว 27/05/2561 11,168 16,000 7% 0 -
G 8 YAMAHA FINO A 114 10 กวว-589 ปัตตานี ขาว-น้ำตาล 10/11/2554 48,909 7,000 7% 749 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 9 HONDA DREAM M 110 13 1กก-2883 ระนอง ฟ้า-ขาว 29/07/2560 21,198 18,000 7% 1,070 0 -
G 10 HONDA PCX 150 A 150 15 1กจ-3161 พระนครศรีอยุธยา ดำ 26/01/2561 22,627 40,000 7% 1,070 0 -
G 11 YAMAHA FINO A 114 10 กวล-593 ปัตตานี ดำ-ชมพู-ขาว 21/10/2554 43,184 8,000 7% 642 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 12 HONDA SCOOPY I A 108 11 งรบ-279 นครราชสีมา ชมพู-ดำ 27/04/2560 5,000 8,000 7% 428 0 -
G 13 HONDA WAVE 125 I M 125 14 1กข-3862 นราธิวาส ดำ 20/01/2561 35,336 16,000 7% 856 0 -
G 14 YAMAHA FILANO A 115 12 ขขข-287 ปัตตานี ขาว 14/09/2560 - 12,000 7% 642 0 -
G 15 HONDA AIR BLADE A 108 07 ขงน-682 นครปฐม น้ำเงิน-เทา 06/08/2552 18,305 5,000 7% 642 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 16 YAMAHA FINO A 114 10 คทค-624 นครศรีธรรมราช เขียว-ขาว 25/05/2555 51,758 4,000 7% 1,712 0 -
**หมายเหตุ ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 17 HONDA SCOOPY I A 108 12 คนค-976 อุดรธานี ดำ-น้ำตาล 23/03/2560 71,411 8,000 7% 535 0 -
G 18 HONDA CLICK 125I A 125 15 1กง-1559 นราธิวาส ขาว-ดำ 16/09/2560 24,084 21,000 7% 1,070 0 -
G 19 HONDA CLICK A 108 07 1กข-9484 หนองบัวลำภู ชมพู-ดำ 02/09/2558 88,671 2,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
G 20 HONDA SCOOPY I A 108 10 คงษ-266 อุดรธานี ฟ้า-ขาว 16/07/2560 7,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ในชุดโอนฯสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุและเอกสารประกอบอื่นไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 21 SUZUKI STEP A 125 06 1กข-450 กาญจนบุรี ชมพู 27/12/2559 87,387 2,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 22 HONDA WAVE 110 I M 110 09 ขนน-804 สุพรรณบุรี น้ำเงิน-เทา 29/05/2560 62,242 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 23 HONDA SCOOPY I A 108 12 ขธจ-416 ลพบุรี ดำ-แดง 31/01/2560 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 24 HONDA WAVE 125 I M 125 13 1กจ-5847 สุพรรณบุรี ดำ 12/11/2560 75,577 15,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 25 YAMAHA FINO A 114 09 คกร-187 อุดรธานี น้ำตาล-ขาว 29/06/2560 3,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 26 HONDA WAVE 110 I A 110 10 1กญ-8510 ราชบุรี น้ำเงิน-เทา 12/05/2559 43,406 10,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 27 HONDA SCOOPY I A 108 11 ขธต-349 นครปฐม ขาว-ดำ 16/02/2560 9,957 7,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 28 YAMAHA FINO A 114 10 คกม-102 ราชบุรี ดำ-น้ำเงิน-ขาว 26/08/2560 54,846 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 29 YAMAHA SPARK M 110 10 ขฉต-678 กาญจนบุรี ดำ-เทา 11/01/2556 46,510 9,000 321 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ทะเบียนระงับ (ภาษีขาดเกิน3ปี)
G 30 KAWASAKI KSR M 111 13 1กช-3477 นครสวรรค์ ดำ 18/12/2559 7,724 10,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ในชุดโอนฯสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุและเอกสารประกอบอื่นไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง|ไม่มีกุญแจ
G 31 HONDA WAVE 110 I M 110 12 คมพ-178 สุราษฎร์ธานี น้ำเงิน-ดำ 18/05/2559 40,211 10,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 32 YAMAHA SPARK NANO M 110 12 งงข-417 ขอนแก่น แดง 04/07/2559 26,878 5,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
G 33 HONDA CLICK I A 108 10 ขขก-120 ฉะเชิงเทรา แดง 20/05/2560 91,505 10,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
G 34 YAMAHA MIO A 115 05 กนธ-296 ชัยนาท ขาว 26/12/2559 92,062 3,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 35 HONDA SCOOPY I A 108 11 คธง-7 อุดรธานี แดง-ดำ 14/01/2560 49,516 8,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอน (หูเครื่องแตก)
G 36 HONDA WAVE 125 I M 125 13 1กฉ-9818 ราชบุรี แดง 02/12/2560 46,517 15,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 37 YAMAHA SPARK NANO M 110 13 ขนธ-211 กาญจนบุรี น้ำตาล 08/01/2557 28,414 10,000 321 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
G 38 HONDA CLICK A 108 07 ขคต-904 กาญจนบุรี น้ำเงิน-ดำ 12/06/2557 68,768 6,000 321 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่มีกุญแจ
G 39 HONDA WAVE 110 I M 110 12 งจง-101 ขอนแก่น ดำ 29/10/2557 29,086 9,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ในชุดโอนฯสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุและเอกสารประกอบอื่นไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 40 HONDA WAVE 110 I M 110 10 ขธก-290 นครปฐม แดง-ขาว 18/11/2559 65,151 10,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 41 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กก-6521 นครปฐม ดำ-แดง 29/05/2559 76,193 10,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ในชุดโอนฯสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุและเอกสารประกอบอื่นไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 42 HONDA CLICK A 108 07 กลต-268 หนองคาย ขาว-ดำ 14/09/2560 47,321 9,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
G 43 YAMAHA SPARK NANO M 110 10 ขตฉ-800 กาญจนบุรี ดำ-เทา 09/09/2557 52,824 9,000 321 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
G 44 HONDA WAVE 110 I M 110 09 ษวธ-372 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-เทา 22/12/2555 12,900 6,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 45 HONDA CLICK A 108 07 กบท-643 อ่างทอง ขาว 14/05/2560 50,532 2,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 46 HONDA CLICK A 108 07 คจฉ-821 อุดรธานี ดำ-แดง 16/08/2560 65,614 3,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 47 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กช-3697 ราชบุรี ดำ-เทา 14/10/2558 30,042 10,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 48 YAMAHA MIO A 115 11 1กจ-883 กาญจนบุรี ดำ-แดง-ขาว 31/03/2559 39,033 8,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ในชุดโอนฯสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุและเอกสารประกอบอื่นไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 49 YAMAHA FINO A 114 10 ขตว-558 นครปฐม ดำ-เขียว-ขาว 15/02/2560 35,252 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 50 YAMAHA SPARK M 110 11 ฬขส-797 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล 11/02/2561 15,427 8,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 51 HONDA WAVE 110 I M 110 15 1กฌ-6727 ราชบุรี ขาว-ดำ 29/01/2559 36,647 14,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 52 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กฉ-652 ราชบุรี น้ำเงิน-ขาว 25/12/2557 31,045 11,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
G 53 YAMAHA MIO 125 I A 125 13 1กฬ-2426 ชลบุรี เทา-ดำ 23/05/2559 21,312 10,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ในชุดโอนฯสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุและเอกสารประกอบไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 54 HONDA WAVE 110 I M 110 10 ขตธ-549 กาญจนบุรี ดำ-แดง 22/10/2559 49,232 10,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 55 HONDA DREAM M 110 11 1กฌ-4580 ราชบุรี ดำ 06/09/2560 35,823 15,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 56 HONDA SCOOPY I A 108 11 ขยฉ-106 สุพรรณบุรี ฟ้า-ขาว 24/02/2558 23,329 10,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ในชุดโอนฯสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุและเอกสารประกอบอื่นไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 57 HONDA SCOOPY I A 108 11 กบว-936 หนองบัวลำภู ฟ้า-ขาว 12/05/2560 12,564 8,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 58 HONDA CLICK A 108 07 1กก-4958 อ่างทอง ดำ 20/09/2559 - 5,000 1,070 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 59 HONDA WAVE 110 I M 110 11 ขงต-678 สมุทรสาคร แดง-ขาว 30/12/2555 - 6,000 214 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ในชุดโอนฯสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุและเอกสารประกอบอื่นไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี|ขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ
G 60 SUZUKI SMASH M 110 04 ขงร-916 กาญจนบุรี แดง-ดำ 24/12/2559 2,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ในชุดโอนฯสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุและเอกสารประกอบอื่นไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 61 YAMAHA FINO A 114 07 ลงร-694 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 15/08/2559 4,000 856 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT| ในชุดโอนฯเอกสารประกอบการโอนไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง
G 62 YAMAHA SPARK 115I M 115 13 ขนร-101 กาญจนบุรี ดำ-แดง 19/10/2559 - 8,000 321 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่มีกุญแจ
G 63 YAMAHA SPARK M 110 07 1กข-4138 กาญจนบุรี แดง 09/01/2558 5,451 7,500 321 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่มีกุญแจ
G 64 YAMAHA SPARK NANO M 110 11 1กข-1929 กาญจนบุรี ขาว-แดง 28/11/2558 - 6,000 321 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ไม่มีกุญแจ
G 65 HONDA DREAM M 110 16 1กช 7739 สมุทรสาคร น้ำตาล-ขาว 19/02/2561 42,449 18,000 214 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
G 66 YAMAHA FINO A 114 12 ขจร-443 สมุทรสาคร ดำ-แดง-ขาว 26/11/2556 70,379 12,000 214 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ในชุดโอนฯสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุและเอกสารประกอบอื่นไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 67 YAMAHA GRAND FILANO A 125 15 1กจ-4261 สมุทรสาคร แดง 16/02/2559 31,072 25,000 214 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
G 68 HONDA WAVE 110 I M 110 13 1กค-6690 สมุทรสาคร ดำ-แดง 25/12/2557 - 14,000 214 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ในชุดโอนฯสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุและเอกสารประกอบอื่นไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง|น้ำมันรั่วซึม
G 69 HONDA SCOOPY I A 108 10 ขขธ-380 สมุทรสาคร เหลือง-ดำ 26/08/2554 - 10,000 214 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT|ในชุดโอนฯสำเนาบัตรประชาชนหมดอายุและเอกสารประกอบอื่นไม่ชัดเจน ผู้ซื้อต้องดำเนินการแก้ไขเอง|ภาษีขาดเกิน 3 ปี
G 70 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กช 7195 สมุทรสาคร น้ำเงิน-ดำ 10/02/2561 35,210 16,000 214 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT
G 71 HONDA WAVE 125 I M 125 14 กกบ-785 สมุทรสาคร น้ำเงิน 27/11/2559 251 25,000 214 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT,เป็นป้ายเหลือง,ภาษีขาดเกิน1ปี
G 72 HONDA WAVE 110 I M 110 16 1กช 6023 สมุทรสาคร น้ำเงิน-ดำ 26/01/2561 79,345 12,000 214 0 -
**หมายเหตุ รวมVAT