สาขารังสิต
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
UNION AUCTION PUBLIC
Tel. 02-934-7340-8
Fax. 0-2530-2055,0-2935-6203
www.auct.co.th
รายการประมูลรถยนต์
รายการประมูลเครื่องใช้ไฟฟ้า SINGER DAY วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 สาขารังสิต คลอง8 1
เนื่องจากรายละเอียดของรถยนต์/จักรยานยนต์ ที่แสดงในใบรายการประมูลรถยนต์/รถจักรยานยนต์ เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำมาประมูลขายตามสภาพ ดังนั้นรายละเอียดในใบรายการประมูลรถยนต์ เช่น ยี่ห้อ รุ่น เกียร์ ปี สี อุปกรณ์ เลขไมล์ อาจจะไม่ตรงหรือผิด และอาจมีเปลี่ยนแปลงไปจากรายละเอียดจริงของรถคันนั้นๆ ที่นำมาประมูลขายผู้เข้าประมูลต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายการประมูลรถคันนั้นๆ ว่าถูกต้องตามสภาพจริงของรถคันนั้นหรือไม่
อนึ่ง บริษัทไม่รับประกันเลขไมล์ที่ปรากฏในมาตรบันทึกระยะทางว่ามีการปรับเปลี่ยนเลขไมล์หรือไม่รวมไปถึงปีรถที่ระบุในใบรายการประมูลเป็นปีที่จดทะเบียนไม่ใช่เป็นปีที่ผลิต ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นะไม่รับผิดชอบหากผู้ประมูลไม่ตรวจสอบรายละเอียดตัวรถให้ครบถ้วน
***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลรถยนต์ ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกลตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***
ผู้ประมูลได้วันนี้ต้องชำระเงินมัดจำภายในวันประมูล และชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 10-08-2020   ก่อนเที่ยง
รหัสอุปกรณ์รถยนต์ : อ=แอร์, ว=วิทยุ, ท=เทป, CD=เครื่องเล่นซีดี, ม=ล้อแม็ก, ก=กระจกไฟฟ้า, ค=เครื่องคอมโมเรียล, T=ระบบเกียร์, A=เกียร์ออโต้, M=เกียร์ธรรมดา, 4WD=ขับเคลื่อน 4 ล้อ, 2WD=ขับเคลื่อน 2 ล้อ, S=สถานที่จอดรถประมูล
*** หมายเหตุ :   รถกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล
:   รถกลุ่มธนาคารธนชาต ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันประมูล***
:   รถกลุ่มธนาคารทิสโก้ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน นับจากวันประมูล ในส่วนของรถคันแรกใช้ระยะเวลาในการปลดล๊อค 45 วัน นับจากวันประมูลเฉพาะกรณีกรมสรรพสามิตปลดล็อคให้ตามปกติ
ค่าดำเนินการประมูล :   รถจักรยานยนต์ 1,605 / รถยนต์ 8,560 / รถ 6 ล้อ 10,700 / รถ 10 ล้อ 16,050
NO ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ Grade S
E 001 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00194 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 002 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00195 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 003 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00196 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 004 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00197 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 005 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00198 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 006 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00199 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 007 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00200 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 008 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00201 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 009 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00202 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 010 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00203 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 011 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00204 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 012 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00205 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 013 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00206 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 014 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00207 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 015 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00208 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 016 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00209 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 017 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00210 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 018 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00211 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 019 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00212 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 020 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00213 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 021 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00214 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 022 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00215 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 023 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00216 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 024 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00217 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 025 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00218 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 026 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00219 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 027 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00220 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 028 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00221 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 029 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00222 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 030 SINGER โทรทัศน์ LED43DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A EL00223 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 43 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 031 SINGER โทรทัศน์ LED32DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 32 นิ้ว Grade A EL00224 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 32 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 032 SINGER โทรทัศน์ LED32DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 32 นิ้ว Grade A EL00225 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 32 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 033 SINGER โทรทัศน์ LED32DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 32 นิ้ว Grade A EL00226 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 32 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 034 SINGER โทรทัศน์ LED32DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 32 นิ้ว Grade A EL00227 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 32 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 035 SINGER โทรทัศน์ LED32DIF แอลอีดี ทีวี ขนาด 32 นิ้ว Grade A EL00228 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,000 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดี ทีวี ขนาด 32 นิ้ว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 036 SINGER โทรทัศน์ LED55DS4K แอลอีดีทีวี ขนาด 55 นิ้ว สมาร์ททีวี GRADE A EL00229 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 13,900 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดีทีวี ขนาด 55 นิ้ว สมาร์ททีวี GRADE A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 037 SINGER โทรทัศน์ LED55DS4K แอลอีดีทีวี ขนาด 55 นิ้ว สมาร์ททีวี GRADE A EL00230 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 13,900 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดีทีวี ขนาด 55 นิ้ว สมาร์ททีวี GRADE A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 038 SINGER โทรทัศน์ LED55DS4K แอลอีดีทีวี ขนาด 55 นิ้ว สมาร์ททีวี GRADE A EL00231 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 13,900 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดีทีวี ขนาด 55 นิ้ว สมาร์ททีวี GRADE A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 039 SINGER โทรทัศน์ LED55DS4K แอลอีดีทีวี ขนาด 55 นิ้ว สมาร์ททีวี GRADE A EL00232 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 13,900 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดีทีวี ขนาด 55 นิ้ว สมาร์ททีวี GRADE A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 040 SINGER โทรทัศน์ LED55DS4K แอลอีดีทีวี ขนาด 55 นิ้ว สมาร์ททีวี GRADE A EL00233 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 13,900 7% 0 -
**หมายเหตุ แอลอีดีทีวี ขนาด 55 นิ้ว สมาร์ททีวี GRADE A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 041 SINGER เครื่องซักผ้า SAW-915 เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ 15 กก EL00234 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ 15 กก ไม่เก็บค่า ดนก.
E 042 SINGER เครื่องซักผ้า SAW-915 เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ 15 กก. Grade A EL00235 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ 15 กก. Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 043 SINGER เครื่องซักผ้า SAW-915 เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ 15 กก. Grade A EL00236 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ 15 กก. Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 044 SINGER เครื่องซักผ้า SAW-915 เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ 15 กก. Grade A EL00237 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ 15 กก. Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 045 SINGER เครื่องซักผ้า SAW-915 เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ 15 กก. Grade A EL00238 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ 15 กก. Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 046 SINGER เครื่องซักผ้า SAW-995 เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาด 9.5 กก.GRADE A EL00239 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาด 9.5 กก.GRADE A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 047 SINGER เครื่องซักผ้า SAW-995 เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาด 9.5 กก.GRADE A EL00240 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาด 9.5 กก.GRADE A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 048 SINGER เครื่องซักผ้า SAW-995 เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาด 9.5 กก.GRADE A EL00242 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาด 9.5 กก.GRADE A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 049 SINGER เครื่องซักผ้า SAW-995 เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาด 9.5 กก.GRADE A EL00243 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องซักผ้าฝาบน ขนาด 9.5 กก.GRADE A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 050 SINGER ตู้เย็น NF-2155ASL ตู้เย็นโนฟรอส ขนาด 15.5 คิว EL00244 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 8,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็นโนฟรอส ขนาด 15.5 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 051 SINGER ตู้เย็น NF-8154F ตู้เย็นโนฟรอส ขนาด 14.9 คิว EL00245 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 8,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็นโนฟรอส ขนาด 14.9 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 052 SINGER ตู้เย็น NF-6086F ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 8.6 คิว EL00246 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 8.6 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 053 SINGER ตู้เย็น NF-6109F ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 10.9 คิว Grade A EL00247 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 10.9 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 054 SINGER ตู้เย็น NF-790H ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 7.9 คิว Grade A EL00248 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 7.9 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 055 SINGER ตู้เย็น NF-8154F ตู้เย็นโนฟรอส ขนาด 14.9 คิว EL00249 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 8,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็นโนฟรอส ขนาด 14.9 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 056 SINGER ตู้เย็น NF-8086F ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 8.6 คิว Grade A EL00250 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 8.6 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 057 SINGER ตู้เย็น NF-8086F ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 8.6 คิว EL00251 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 8.6 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 058 SINGER ตู้เย็น NF-8086F ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 8.6 คิว EL00252 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 8.6 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 059 SINGER ตู้เย็น NF-8111F ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 11.1 คิว EL00253 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 11.1 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 060 SINGER ตู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ PVM-02E ตู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ Grade A EL00254 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 49,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 061 SINGER ตู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ PVM-02E ตู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ Grade A EL00255 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 49,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 062 SINGER เครื่องสีข้าว SNW-1000TB เครื่องสีข้าว 1000เทอร์โบ 1แรงม้า EL00256 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 17,900 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องสีข้าว 1000เทอร์โบ 1แรงม้า ไม่เก็บค่า ดนก.
E 063 SINGER เครื่องรีดผ้า MP-10 เครื่องรีดผ้า เอ็มพี-10 EL00257 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องรีดผ้า เอ็มพี-10 ไม่เก็บค่า ดนก.
E 064 SINGER เครื่องรีดผ้า MP-10 เครื่องรีดผ้า เอ็มพี-10 EL00258 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องรีดผ้า เอ็มพี-10 ไม่เก็บค่า ดนก.
E 065 SINGER เครื่องรีดผ้า MP-10 เครื่องรีดผ้า เอ็มพี-10 EL00259 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องรีดผ้า เอ็มพี-10 ไม่เก็บค่า ดนก.
E 066 SINGER เครื่องรีดผ้า MP-10 เครื่องรีดผ้า เอ็มพี-10 EL00260 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องรีดผ้า เอ็มพี-10 ไม่เก็บค่า ดนก.
E 067 SINGER เครื่องรีดผ้า MSP-9 เครื่องรีดผ้า เอ็มเอสพี-9 EL00261 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องรีดผ้า เอ็มเอสพี-9 ไม่เก็บค่า ดนก.
E 068 SINGER เครื่องรีดผ้า MSP-9 เครื่องรีดผ้า เอ็มเอสพี-9 EL00262 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องรีดผ้า เอ็มเอสพี-9 ไม่เก็บค่า ดนก.
E 069 SINGER เครื่องรีดผ้า MSP-9 เครื่องรีดผ้า เอ็มเอสพี-9 EL00263 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,000 7% 0 -
**หมายเหตุ เครื่องรีดผ้า เอ็มเอสพี-9 ไม่เก็บค่า ดนก.
E 070 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00264 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 071 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00265 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 072 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00266 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 073 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00267 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 074 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00268 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 075 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00269 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 076 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00270 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 077 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00271 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 078 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00272 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 079 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00273 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 080 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00274 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 081 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00275 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 082 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00276 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 083 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00277 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 084 SINGER ชุดสเตอริโอ NA-620 ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A EL00278 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 3,900 7% 0 -
**หมายเหตุ ชุดสเตอริโอ ขนาด 200 วัตต์ Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 085 SINGER พัดลมไอเย็น MIK-35EX(S) พัดลมไอเย็น 35 ลิตร EL00179 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,200 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 35 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 086 SINGER พัดลมไอเย็น MIK-35EX(S) พัดลมไอเย็น 35 ลิตร EL00180 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,200 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 35 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 087 SINGER พัดลมไอเย็น MIK-35EX(S) พัดลมไอเย็น 35 ลิตร EL00181 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,200 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 35 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 088 SINGER พัดลมไอเย็น MIK-35EX(S) พัดลมไอเย็น 35 ลิตร EL00182 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 4,200 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 35 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 089 SINGER พัดลมไอเย็น MIK-70EX(S) พัดลมไอเย็น 70 ลิตร EL00184 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,500 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 70 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 090 SINGER พัดลมไอเย็น MIK-70EX(SR) พัดลมไอเย็น 70 ลิตร EL00185 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,500 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 70 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 091 SINGER พัดลมไอเย็น MIK-70EX(SR) พัดลมไอเย็น 70 ลิตร EL00188 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,500 7% 0 -
**หมายเหตุ พัดลมไอเย็น 70 ลิตร ไม่เก็บค่า ดนก.
E 092 SINGER ตู้แช่แข็งฝาทึบ SGSH-0715 ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 7.5 คิว EL00110 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,800 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 7.5 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 093 SINGER ตู้แช่แข็งฝาทึบ SGSH-0715 ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 7.5 คิว EL00111 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 5,800 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 7.5 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 094 SINGER ตู้แช่แข็งฝาทึบ SGSH-1245 ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 12.5 คิว EL00112 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,800 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ฝาทึบ ขนาด 12.5 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 095 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม SGPA-1413 ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว EL00113 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 096 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม SGPA-1413 ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว EL00114 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 097 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม SGPA-1413 ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว EL00115 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 098 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม SGPA-1413 ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว EL00116 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 099 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม SGPA-1413 ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว EL00117 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่ประตูเดียว ขนาด 14.1 คิว ไม่เก็บค่า ดนก.
E 100 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม SGPA-0953 ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด9.5 คิว Grade A EL00018 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด9.5 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 101 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม SGPA-1203 ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A EL00019 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 102 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม SGPA-1413 ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด14.1คิว Grade A EL00021 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,500 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด14.1คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 103 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม UC-11ECO ตู้แช่เครื่องดื่มแบบ1ประตู 10.8 คิว Grade A EL00022 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 6,800 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่มแบบ1ประตู 10.8 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 104 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม SGPA-1203 ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A EL00025 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 105 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม SGPA-1203 ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A EL00027 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 106 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม SGPA-1203 ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A EL00034 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.
E 107 SINGER ตู้แช่เครื่องดื่ม SGPA-1203 ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A EL00043 - อ/ว/CD/ม/ก/คABS/ 7,000 7% 0 -
**หมายเหตุ ตู้แช่เครื่องดื่ม1ประตู ขนาด 12 คิว Grade A ไม่เก็บค่า ดนก.