TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

AUCT ร่วมออกบูธ งาน สัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 1

AUCT ร่วมออกบูธ งาน สัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณฉัตรชนก อึ้งอร่าม

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และทีมงานการตลาด ร่วมฟังสัมมนาวิชาชีพครั้งที่ 1

ที่ทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วจัดขึ้น เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้กับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

ให้กับสมาชิกในสมาคม และต่อยอดโครงการไปสู่งานพัฒนาวิชาชีพในปี 2566 ซึ่งคุณภิญโญ ธนวัชรภรณ์

นายกสมาคมฯ และคุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานสมาคมฯ ได้เข้าชมบูธกิจกรรมของสหการประมูล

ในงานสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์

FACEBOOK

TOP