TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

AUCT ร่วมสนับสนุน กิจกรรมจิตอาสาฯ

AUCT ร่วมสนับสนุน กิจกรรมจิตอาสาฯ

วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10

จัดกิจกรรม “จิตอาสาเก็บขยะเพื่อเมืองขอนแก่นน่าอยู่” โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

เป็นประธานเปิดงาน เพื่อร่วมรณรงค์และทำความสะอาดพื้นที่ทางหลวงจากปัญหาการทิ้งขยะริมทาง ช่วยลดปัญหา

จากการที่ขยะไหลไปอุดตันตามท่อระบายน้ำ ทั้งนี้ สหการประมูล ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ สาขาขอนแก่นในการจัดงาน

และร่วมในการเก็บขยะ ณ สหการประมูล สาขาขอนแก่น

FACEBOOK

TOP