TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19

ประกาศแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19
จึงเรียนชี้แจ้งมาเพื่อทราบ และขอให้มั่นใจว่า บริษัทฯให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัยของคู่ค้า ผู้ใช้บริการ และพนักงาน มาอย่างต่อเนื่อง

FACEBOOK

TOP