TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

นศ.ป.โท เข้าดูงาน บมจ.สหการประมูล

นศ.ป.โท เข้าดูงาน บมจ.สหการประมูล

วันที่ 1 มีนาคม 2563  นายเกรียงศักดิ์  ธรรมรักษา รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาระบบไอที  ให้การต้อนรับ 

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ และนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท  พร้อมเข้าร่วมชมการประมูลรถยนต์  ณ  บมจ.สหการประมูล

สำนักงานใหญ่ เหม่งจ๋าย 

 

 

FACEBOOK

TOP