TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

กสทช. โชว์ความพร้อมสำหรับการประมูล 5G โดยมอบให้ สหการประมูล เป็นผู้ดำเนินการ

เลขาธิการ กสทช. โชว์ความพร้อมสำหรับการประมูล 5G

โดยมอบให้ สหการประมูล เป็นผู้ดำเนินการ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ..นี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.)

กล่าวว่า วันนี้ (14 .. 2563) สำนักงาน กสทช. นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องประมูล 5G พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการประมูล

และกฎการประมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ และวิธีการประมูล ในส่วนของผู้เข้าร่วมการประมูล 5G สำนักงาน กสทช. จัดการชี้แจง

กระบวนการและกฎการประมูล (Bidder information session) และการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) โดยมอบหมาย ให้ บมจ.สหการประมูล

เป็นผู้ดำเนินการการประมูล ซึ่งเป็นบริษัทจัดประมูลที่ กสทช. ไว้วางใจในครั้งนี้

สำหรับสถานที่จัดการประมูล สำนักงานฯ ได้จัดห้องประมูลอยู่ที่อาคารอำนวยการ ชั้น 3 จำนวน 4 ห้อง จัดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

Bidder 5 คน ชั้น 11 จำนวน 1 ห้อง จัดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน Bidder 2 คน และจัดห้องประมูลสำรองไว้ที่ ชั้น 10 จำนวน 1 ห้อง

โดยในห้องประมูลทุกห้องจะจัดแบ่งเป็น โซนประมูล โซนรับประทานอาหาร และห้องน้ำ โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดอุปกรณ์ที่จำเป็น

ไว้ให้ในห้องประมูล เช่น อุปกรณ์สำหรับการประมูล ได้แก่ คอมพิวเตอร์สำหรับประมูล 2 เครื่อง Notebook สำหรับคำนวณ 2 เครื่อง

เครื่อง Printer 1 เครื่อง จอ Monitor 3 จอ เครื่องคิดเลข พร้อมจัดเตรียมคู่มือที่เกี่ยวข้อง ประกาศหลักเกณฑ์ฯ คู่มือปฏิบัติตน คู่มือการใช้ Software

แบบคำร้อง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็นต่างๆ

นายฐากร กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ในวันที่ 16 .. 2563 สำนักงาน กสทช.

เลือกใช้วิธีการประมูลแบบ Clock Auction ในการประมูล นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเลือกใช้การประมูลรูปแบบนี้ เนื่องจากช่วยประหยัดเวลา

ในการดำเนินการประมูล เพราะการประมูลครั้งนี้เราวางแผนจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 4 คลื่นพร้อมกัน คือ คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz โดยเฉพาะคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz และ 26 GHz ซึ่งจำนวนชุดคลื่นความถี่ถึง 19 และ 27 ชุดตามลำดับ

หากใช้การประมูลรูปแบบเดิมจะทำให้เวลาที่ใช้ในการประมูลยาวนานมาก นอกจากนี้ ระบบการประมูลแบบ Simultaneous Ascending

Clock Auction ช่วยให้การระบุราคามีความยืดหยุ่นมากขึ้น

 

FACEBOOK

TOP