TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

ผู้บริหาร AUCT ให้สัมภาษณ์ข้อมูลธุรกิจแก่ผู้จัดการการลงทุน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ฝ่ายขายนักลงทุนสถาบัน บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการ 

และรับฟังการให้สัมภาษณ์ข้อมูลธุรกิจโดยผู้บริหารของบริษัท

FACEBOOK

TOP