TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2562

การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2562

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2562

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)    

โดย นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมงานการประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายสวย ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดการประมูล

ในวันที่ 3 -4 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงาน กสทช.

สำหรับเลขหมายที่มีการประมูลได้ราคาสูงสุด 3 ลำดับแรกของวันนี้ ได้แก่

ลำดับที่ 1 เลขหมาย 095 – 599 - 9955   ราคา 300,000 บาท

ลำดับที่ 2 เลขหมาย  088 – 899 - 9988  ราคา 245,000 บาท

ลำดับที่ 3 เลขหมาย 095 – 544 – 4455   ราคา 160,000 บาท

โดยรวมทั้ง 2 วัน มีเลขหมายที่ประมูลทั้งสิ้น 154 เลขหมาย สามารถสร้างรายได้ให้รัฐ จำนวน 19,639,276 บาท ซึ่งการประมูลครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก

ประชาชนในการเข้าร่วมการประมูลเลขหมายสวยเป็นจำนวนมาก โดยหลังหักค่าใช้จ่าย สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

FACEBOOK

TOP