TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

พิธีลงนามบันยทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านข้อมูลและทางวิชาการระหว่าง บมจ.สหการประมูล และธนาคารแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม  2562  บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยนายสุวิทย์ ยอดจรัส ประธานกรรมการบริหาร ร่วมกับ

ธนาคารแห่งประเทศไทย โดย นายเดช ฐิติวณิช ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านข้อมูลและทางวิชาการ ณ ห้องเทวะวงศ์วิศิษฏ์ ตำหนักใหญ่วังเทวะเวสม์

FACEBOOK

TOP