TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม AUCT

ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าดูงาน AUCT

                ดร.สมศจี ศิกษมัต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล และคณะผู้บริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

เข้าเยี่ยมชมกิจการของ บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวรัญญู ศิลา รองกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

การเยี่ยมชมครั้งนี้ เพื่อศึกษาข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบการประมูลของบริษัทฯ ที่นำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย

เพื่อสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้าที่เข้ามาประมูล

 

และยังได้เข้าชมการประมูลรถในลานประมูลจริง ซึ่งสร้างความตื่นตา ตื่นใจ เป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ บมจ.สหการประมูล สำนักงานใหญ่

FACEBOOK

TOP