TH EN

ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร

โทร 02-033-6555

หน้าหลัก / ข่าวสาร

กรมศุลกากรกำหนดจัดการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง 6 กรกฎาคม 2560 แน่นอน

กรมศุลกากรหารือกรมการขนส่งทางบกได้ข้อสรุปชัดเจน

กำหนดจัดการประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง 6 กรกฎาคม 2560 แน่นอน

                นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยนายเทพทัย ศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าว กรมศุลกากรกำหนดจัดการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์และรถจีกรยานยนต์ของกลาง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ กรมศุลกากร คลองเตย โดยมีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ยี่ห้อต่าง จำนวน 291 คัน เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ รายได้เข้าสู่รัฐไม่ต่ำกว่า 550 ล้านบาท

                นายอวยชัย ฯ รองอธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า จากการที่กรมศุลกากรได้แถลงข่าวยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง จำนวน 315 คัน ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นั้น นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และนายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี รองอธิบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือกรณีดังกล่าวกับนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะโดยผลการหารือของทั้ง 2 หน่วยงานสามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของรัฐกรมศุลกากรจึงได้กำหนดจัดการขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางขึ้นใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ กรมศุลกากร คลองเตย โดยมอบหมายให้ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการเช่นเดิม และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ชนได้มีเวลาเตรียมความพร้อม กรมศุลกากรจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมสภาพภายนอกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลาง ได้อีกครั้งในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ลานจอดรถหน้าส่วนกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร สำหรับรถยนต์ที่มีราคาเปิดประมูลสูงสุด ได้แก่ ลำดับที่ 153 ยี่ห้อ FERRARI รุ่น CALIFORNIA T ปี 2015 เปิดประมูลด้วยราคา 20.12 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ที่มีราคาการเปิดประมูลสูงที่สุด ได้แก่ ลำดับที่ 164 ยี่ห้อ HARLEY DAVIDSON รุ่น ELECTA GLIDE ปี 2013 เปิดประมูลด้วยราคา 620,000 บาท โดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของกลางที่ประมูลได้ สามารถออกแบบ 32 และนำไปจดทะเบียนได้ เมื่อมีการปรับปรุงสภาพตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เป็นรถที่มีสมองกลครบถ้วน และจะต้องไม่มีสภาพเป็นรถยนต์จดประกอบ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวกรมศุลกากรได้ประสานแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

                สำหรับผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลรถยนต์ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันเป็นแคชเชียร์เช็คของธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งจ่ายกรมศุลกากร (พักรายได้) ได้ที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนส่งของกลาง กรมศุลกากร ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 14.30 น. ส่วนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สามารถลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประมูล โดยการวางเงินค้ำประกันจะมีอัตราที่แตกต่างกัน คือ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เปิดประมูลตั้งแต่ 1.5 ล้านบาท ขึ้นไป จะต้องวางเงินประกันคันละ 2 แสนบาท อย่างไรก็ตามผู้ที่ลงทะเบียนและวางเงินค้ำประกันแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมการประมูลและยกป้ายเสนอราคา ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามรารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.customs.go.th ส่วนของกลาง สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร โทร. 02-667-6843 และ www.auct.co.th สหการประมูล จำกัด (มหาชน) โทร. 02-934-7340-8

FACEBOOK

TOP