การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: document3

Filename: views/meetingShareholder.php

Line Number: 29

Backtrace:

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\modules\content\views\meetingShareholder.php
Line: 29
Function: _error_handler

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 351
Function: include

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\views\templates\standard.php
Line: 3
Function: view

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 351
Function: include

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\libraries\Template.php
Line: 24
Function: view

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\modules\content\controllers\Content.php
Line: 215
Function: content

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: views/meetingShareholder.php

Line Number: 29

Backtrace:

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\modules\content\views\meetingShareholder.php
Line: 29
Function: _error_handler

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 351
Function: include

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\views\templates\standard.php
Line: 3
Function: view

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 351
Function: include

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\third_party\MX\Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\libraries\Template.php
Line: 24
Function: view

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\application\modules\content\controllers\Content.php
Line: 215
Function: content

File: D:\websites\testweb.auct.co.th\ir\index.php
Line: 292
Function: require_once

PDF Date Year Name

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

PDF Date Year Name
2018-04-12 2018 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2017-04-17 2017 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2015-03-30 2016 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2015-03-19 2015 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

PDF Date Year Name
2018-02-16 2018 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2017-12-26 2017 หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
2017-12-27 2017 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแบบเสนอชื่อ
2017-12-27 2017 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแบบเสนอคำถาม
2017-12-27 2017 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแบบเสนอวาระ
2016-12-15 2016 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2016-12-15 2015 การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2016-12-15 2015 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2016-12-15 2015 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
2016-12-15 2015 แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2016-12-15 0 หนังสือยินยอมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค.)
2016-12-15 0 แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข.)
2016-12-15 0 แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร