คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ID PDF Date Year Name
288 2019-11-13 2019 MD&A ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
285 2019-08-13 2019 MD&A ไตรมาสที่ 2 ปี 2562
284 2019-05-14 2019 MD&A ไตรมาสที่ 1 ปี 2562
272 2019-02-26 2018 ประจำปี 2561
264 2018-11-14 2018 ไตรมาสที่ 3 ปี 2561
255 2018-08-09 2018 ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
254 2018-05-08 2018 ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
245 2018-02-28 2017 ประจำปี 2560
233 2017-11-09 2017 ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
227 2017-08-08 2017 ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
221 2017-05-09 2017 ไตรมาสที่ 1ปี 2560
259 2017-02-27 2016 ประจำปี 2559
18 2016-09-30 2016 ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
17 2016-06-30 2016 ไตรมาสที่ 2 ปี 2559
16 2016-03-31 2016 ไตรมาสที่ 1 ปี 2559
19 2015-12-31 2015 ประจำปี 2558
20 2015-09-30 2015 ไตรมาสที่ 3 ปี 2558
21 2015-06-30 2015 ไตรมาสที่ 2 ปี 2558
22 2015-03-31 2015 ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
23 2014-12-31 2014 ประจำปี 2557
24 2014-09-30 2014 ไตรมาสที่ 3 ปี 2557
25 2014-06-30 2014 ไตรมาสที่ 2 ปี 2557
26 2014-03-31 2014 ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
27 2013-12-31 2013 ประจำปี 2556
28 2013-09-30 2013 ไตรมาสที่ 3 ปี 2556
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร