งบการเงิน

ID PDF Date Year Name
287 2019-11-13 2019 งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562
283 2019-06-30 2019 งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562
279 2019-03-31 2019 งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
273 2018-12-31 2018 งบการเงิน ประจำปี 2561
263 2018-09-30 2018 งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
258 2018-06-30 2018 งบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561
257 2018-03-31 2018 งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2561
256 2017-12-31 2017 งบการเงินประจำปี 2560
232 2017-09-30 2017 ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
230 2017-06-30 2017 ไตรมาส 2 ปี 2560
229 2017-03-31 2017 ไตรมาส 1 ปี 2560
218 2016-12-31 2016 ประจำปี 2559
5 2016-09-30 2016 ไตรมาสที่ 3 2559
4 2016-06-30 2016 ไตรมาสที่ 2 2559
3 2016-03-31 2016 ไตรมาสที่ 1 2559
9 2015-12-31 2015 ประจำปี 2558
8 2015-09-30 2015 ไตรมาสที่ 3 2558
7 2015-06-30 2015 ไตรมาสที่ 2 2558
6 2015-03-31 2015 ไตรมาสที่ 1 2558
13 2014-12-31 2014 ประจำปี 2557
12 2015-09-30 2014 ไตรมาสที่ 3 2557
11 2014-06-30 2014 ไตรมาสที่ 2 2557
10 2014-03-31 2014 ไตรมาสที่ 1 2557
15 2013-12-31 2013 ประจำปี 2556
14 2013-09-30 2013 ไตรมาสที่ 3 2556
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร