งบการเงิน

2017-11-10 ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
2017-08-11 ไตรมาส 2 ปี 2560
2017-05-11 ไตรมาส 1 ปี 2560
2017-04-12 ประจำปี 2016
2017-03-03 ไตรมาสที่ 4 2016
2016-12-15 ไตรมาสที่ 1 2016
2016-12-15 ไตรมาสที่ 2 2016
2016-12-15 ไตรมาสที่ 3 2016
2016-12-15 ไตรมาสที่ 1 2015
2016-12-15 ไตรมาสที่ 2 2015
2016-12-15 ไตรมาสที่ 3 2015
2016-12-15 ไตรมาสที่ 4 2015
2016-12-15 ไตรมาสที่ 1 2014
2016-12-15 ไตรมาสที่ 2 2014
2016-12-15 ไตรมาสที่ 3 2014
2016-12-15 ไตรมาสที่ 4 2014
2016-12-15 ไตรมาสที่ 3 2013
2016-12-15 ประจำปี 2013
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร