TH EN

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

โทร 02-934-7344

หน้าหลัก / สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาวุโส

  หน้าที่รับผิดชอบ

  - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตั้งเป้าหมายไว้
  - ดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่กำหนดตามนโยบาย
  - ประสานงานการอบรม Public Training ให้กับพนักงานทุกคน
  - ดำเนินการจัดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ และการติดตามผลหลังการฝึกอบรมตามระบบและวิธีการที่วางไว้
  - บันทึกผลการอบรมของพนักงานลงในประวัติการฝึกอบรม
  - จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รายงานต่อหัวหน้างานและผู้บริหาร
  - รายงานผลการอบรม และยื่นต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
  - เป็นวิทยากรหลักสูตร ภายในบริษัท และบริษัทในเครือ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  - ไม่จำกัดเพศ

  - อายุระหว่าง 28-35 ปี

  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ทุกสาขา

  - ประสบการณ์ 1-3 ปี

  - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

  ***หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ***

  สถานที่ปฏิบัติงาน          สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  อัตรา                            1 อัตรา

  ลักษณะงาน                 งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : ช่างยนต์

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ของไฟแนนซ์

  2.ซ่อมรถยนต์, ตรวจสภาพรถนางฟ้าและรถซุปตาร์

  3. แก้ไขรถยนต์สตาร์ทไม่ติดในวันประมูล ให้รถสามารถขึ้นประมูลได้ เช่น พ่วงแบตเตอรี่

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ชาย

  2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  3. ปวช. - ปริญญาตรี สาขา ช่างยนต์

  4. มีพื้นฐานในการซ่อมรถยนต์

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนบริหารงานประมูล

  รายละเอียดของงาน

  1.  วางแผนบริหารงานประมูล                                                                                              

  2.  ประสานงานกลุ่มคู่ค้า และลูกค้า

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  1.  เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  2.  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  3.  มีไหวพริบ และ มุมมองในการปฏิบัติงานที่ดี
  4.  รักงานบริการ

  ประสบการณ์ ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  อัตรา 2 อัตรา

  ลักษณะงาน ประจำ

 • ตำแหน่งงาน : พิธีกร/ผู้ดำเนินการประมููล

  รายละเอียดของงาน

  1. ผู้ดำเนินการประมูล และตัดสินการประมูล

  2. สามารถทำการตลาดได้                                                                                            

   คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  1. วุฒิการศึกษาปริญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สาขา การตลาด สาขา วรสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. เพศ หญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

  3. มีทักษะในการสื่อสาร

  4. ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว และมีความจำดี

  5. มีความซื่อตรง

  6. คิดและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  7. บุคลิกภาพดี

  ประสบการณ์ทางด้านงานพิธีกรอย่างน้อย 1 ปี

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

  สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  อัตรา 10 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

  คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  2. เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป

  ลักษณะงาน

  1. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 3 ปี
  2. มีความรู้ความเข้าใจมาตราฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นอย่างดี
  3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี โปรแกรมทางบัญชี และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี
  4. มีความตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง ชอบงานบริการให้ข้อมูลลูกค้า
  5. สามารถใช้โปรแกรม Excel PivotTable Vlookup อย่างดี 

  ประสบการณ์

  1. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 3 ปี

  สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
  อัตรา 1 อัตรา
  ลักษะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

  รายละเอียดของงาน

  ประเมินราคารถยนต์ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

  คุณสมบัติ
  1.  เพศชาย สัญชาติไทย
  2.  จบการศึกษาตั้งระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิค หรือ วิศวกรรมยานยนต์ 3.  มีความรู้เกี่ยวกับสภาพและอุปกรณ์ ของรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์

  ประสบการณ์ ประเมินราคารถใช้แล้ว 1 ปี ขึ้นไป

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร                  (สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้)

  อัตรา 5 อัตรา

  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์/พัฒนาระบบ

  รายละเอียดของงาน

  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Frontend web development อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์เขียน HTML5, CSS2, CSS3, Web responsive อย่างดี
  • มีประสบการณ์เขียนโค้ด JavaScript libraries(jQuery) แก้ไข script ลูกเล่น ต่าง ๆ เช่น jquery เพื่อใส่ลูกเล่นให้เว็บไซต์ หรือ Webview in Application
  • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, HTML, JavaScript, AJAX ได้ดี
  • เข้าใจคอนเซ็พท์ของ Cross-browsers, HTML Layout
  • มีความรู้เรื่อง MVC และ Bootstrap (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  1.  ระดับการศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

  2.  เพศ หญิง/ ชาย  อายุตั้งแต่  25 ปีขึ้นไป

  3.  ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี

  4.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ได้แก่โปรแกรม Microsoft office, Microsoft Power point Database :  MS SQL , Oracle, MY SQL, Access ฯลฯ

  สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
  อัตรา 1 อัตรา
  ลักษณะงาน งานประจำ

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Counter Service

   บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด เกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) และ

  บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดรถในการเข้าประมูลให้กับบริษัท สหการการประมูล จำกัด (มหาชน) และให้การบริการเบ็ดเสร็จก่อนและหลังการประมูลโดยมุ่งเน้นการเพิ่มรถจากเจ้าของรถโดยตรง และจากบริษัทสินเชื่อ การให้บริการแบ่งออกเป็นดังนี้

  • บริการเพื่อนประมูล
  • บริการ SpeeD

              - บริการติดต่อแนะนำจัดหาสินเชื่อไฟแนนซ์

  - บริการรับแก้ปัญหารถค้างจ่ายไฟแนนซ์

              - บริการติดต่อแนะนำจัดหาประกันภัย

              - บริการรับสินค้าเพื่อนำมาประมูล

              - บริการปรับปรุงสภาพรถเพื่อนำมาประมูล

              - บริการตรวจและรับรองสภาพรถ

  • บริการติดตามและยึดรถ

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • บริการตอบคำถาม ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท
  • วิเคราะห์ แก้ปัญหา แนะนำบริการ เพื่อนประมูล และ SpeeD
  • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ call center อย่างน้อย 1 ปี
  • มีใจรักงานบริการ (Service Mind)
  • มีความรับผิดชอบ และความอดทนสูง มีระเบียบ สามารถจัดการงานด้านเอกสารได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปต่างสาขาได้
  • ยินดีรับนักศึกษาใหม่

  เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • 518/28 ซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • ปฎิบัติงาน 6 วัน/ หยุด 1 วัน
  • เวลาทำงาน 8.30 – 17.30น.

   

  วิธีการสมัคร : ส่งใบสมัครทาง Email : hr@ana.co.th

   

 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ Call Center

   บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด เกิดจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) และ

  บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดรถในการเข้าประมูลให้กับบริษัท สหการการประมูล จำกัด (มหาชน) และให้การบริการเบ็ดเสร็จก่อนและหลังการประมูลโดยมุ่งเน้นการเพิ่มรถจากเจ้าของรถโดยตรง และจากบริษัทสินเชื่อ การให้บริการแบ่งออกเป็นดังนี้

  • บริการเพื่อนประมูล
  • บริการ SpeeD

              - บริการติดต่อแนะนำจัดหาสินเชื่อไฟแนนซ์

  - บริการรับแก้ปัญหารถค้างจ่ายไฟแนนซ์

              - บริการติดต่อแนะนำจัดหาประกันภัย

              - บริการรับสินค้าเพื่อนำมาประมูล

              - บริการปรับปรุงสภาพรถเพื่อนำมาประมูล

              - บริการตรวจและรับรองสภาพรถ

  • บริการติดตามและยึดรถ

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • บริการตอบคำถาม ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท
  • วิเคราะห์ แก้ปัญหา แนะนำบริการ เพื่อนประมูล และ SpeeD
  • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ call center อย่างน้อย 1 ปี
  • มีใจรักงานบริการ (Service Mind)
  • ยินดีรับนักศึกษาใหม่

  สถานที่ปฏิบัติงาน

  • 518/28 ซอยรามคำแหง39 (เทพลีลา1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • ปฎิบัติงาน 6 วัน/ หยุด 1 วัน
  • เวลาทำงาน 8.30 – 17.30น.

   

  วิธีการสมัคร

  -ส่งใบสมัครทาง Email : hr@ana.co.th

   

 • ตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถผู้บริหาร

  รายละเอียดของงาน

  1. รับและส่งผู้บริหารตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

  2. ดูแลรักษารถ ทำความสะอาดรถ ทั้งภายในและภายนอก

  3. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่

  4. ขับรถออกต่างจังหวัดได้

  5. ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีความเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย 

  2. แต่งกายสุภาพ ใจเย็น พูดจาสุภาพ มีไหวพริบ

  3. มีความชำนาญเส้นทาง

  4. ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม

  อัตรา 1 อัตรา

  ลักษณะงาน ประจำ 

  หมายเหตุ มีที่พักให้

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. กองทุนประกันสังคม
 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 4. โบนัสประจำปี
 5. เสื้อยูนิฟอร์ม AUCT
 6. รถ รับ และ ส่ง พนักงาน
 7. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 
 8. เงินช่วยเหลือเนื่องจากมรณกรรม

วิธีสมัคร

รับสมัครผ่านทาง

soros.j@auct.co.th

และสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองหรือ e-mail address ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่าง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
518/28 รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2934-7344-8 ต่อ 360, 240
หรือ 0-2934-6636
e-mail : auct_hr@auct.co.th 

FACEBOOK

TOP