TH EN

รายการรถจักรยานยนต์ วันอังคารที่ 24พฤษภาคม 2565 (ลาน5) (10.30น.)

sort NO รูป   สำเนา Grade ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง หมายเหตุ
001 5-001     HONDA WAVE 110 I M 110 20 20 1กต-1992 กาญจนบุรี น้ำเงิน-เทา 26/08/2564 22,016 16,000 193 0 321.00 MLHJA1401L5534243 JA14E1434243
002 5-002     YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 สวก-117 กรุงเทพมหานคร ดำ แดง ขาว 15/11/2564 12,520 6,000 161 0 321.00 MLEKE165111714753 E3G6E714753
003 5-003     HONDA DREAM M 110 16 16 5กง-1494 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 11/04/2564 46,277 16,000 161 0 321.00 MLHJA165G5369639 JA162E0369639
004 5-004     HONDA PCX A 125 11 11 1กญ-3645 กรุงเทพมหานคร น้ำตาล-ดำ 17/08/2562 - 20,000 193 0 321.00 NC125D0046494 NC125DE0046494
005 5-005     YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 5กฆ-118 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 31/03/2564 86,904 20,000 161 0 321.00 MLERG331111015956 G3C1E0044232
006 5-006     KAWASAKI KSR PRO M 111 15 14 4กก-8288 กรุงเทพมหานคร ดำ 11/06/2562 82,698 10,000 193 0 321.00 JKAKL110EEDAA2141 KL110CEAA2141
007 5-007     HONDA DREAM M 110 17 16 2กฌ-5985 ชลบุรี ชมพู-ขาว 09/02/2564 32,865 18,000 193 0 321.00 MLHJA1620H5455314 JA162E0455314
008 5-008     HONDA SCOOPY I A 108 14 14 1กฉ-2071 สงขลา น้ำเงิน 21/08/2563 6,181 10,000 193 0 321.00 MLHJF3608F5071953 JF360E0071953
009 5-009     HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 2กฒ-1233 นครราชสีมา ส้ม-ดำ 14/04/2564 19,999 11,000 150 0 321.00 MLHJA1420F5151464 JA142E6151464
010 5-010     HONDA DREAM M 110 16 16 1กฆ-7025 สตูล น้ำตาล-ขาว 20/12/2564 37,275 18,000 150 0 321.00 MLHJA1621H5434844 JA162E0434844
011 5-011     HONDA PCX A 125 10 10 2กฌ-1862 ระยอง ขาว-น้ำตาล 02/03/2565 - 21,000 150 0 321.00 NC125D0018209 NC125DE0018209
012 5-012     HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กฉ-5962 ปราจีนบุรี ขาว-น้ำเงิน 24/05/2564 42,961 18,000 150 0 321.00 MLHJA1405H5529313 JA140E0529313
013 5-013     HONDA CLICK 125I A 125 12 11 อตค-127 กรุงเทพมหานคร ชมพู-ดำ 13/06/2562 10,454 9,000 150 0 321.00 MLHJF3537C5008530 JF353E0008530
014 5-014     HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 1กส-8979 สกลนคร ขาว-แดง 06/01/2565 30,070 10,000 150 0 321.00 MLHJA142XC5391066 JA142E0391066
015 5-015     YAMAHA YZF-R15 M 150 15 15 4กค-3281 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำเงิน 22/06/2561 78,427 14,000 150 0 321.00 MH3RG041111009494 G3C1E0009416
016 5-016     HONDA CLICK 125I A 125 12 12 1กก-7017 พัทลุง ขาว-เทา 31/01/2564 77,893 10,000 150 0 321.00 MLHJF3502D5001105 JF350E0001105
017 5-017     HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กธ-993 ศรีสะเกษ ดำ-แดง 27/02/2564 52,509 14,000 150 0 321.00 MLHJA1429D5530766 JA142E0530766
018 5-018     HONDA ZOOMER-X A 108 15 14 3กม-2874 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 12/03/2562 45,871 13,000 150 0 321.00 MLHJF3827F5128089 JF382E0128089
019 5-019     HONDA WAVE 125 I M 125 15 15 1กฎ-8665 สงขลา ดำ 07/10/2563 33,956 20,000 161 0 321.00 MLHJA211XG5285627 JA211E0285627
020 5-020     HONDA CLICK 125I A 125 15 14 3กธ-2621 กรุงเทพมหานคร ขาว ดำ 27/01/2563 42,135 13,000 161 0 321.00 MLHJF3538E5072451 JF353E0072451
021 5-021     HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 3ขษ-7757 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 17/09/2565 30,611 20,000 161 0 321.00 MLHJA1406H5449681 JA140E0449681
022 5-022     HONDA SCOOPY I A 108 13 13 1กฎ-5740 หนองคาย ขาว-เทา 02/10/2562 29,581 9,000 161 0 321.00 MLHJF3634E5233991 JF363E0233991
023 5-023     YAMAHA GT 125 A 125 16 15 2กจ-7130 ชลบุรี ขาว-แดง 31/10/2562 28,816 12,000 193 0 321.00 MH3SE902111027128 E3R4E0201352
024 5-024     HONDA SCOOPY I A 108 13 13 1กส-2818 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 04/10/2562 41,810 16,000 193 0 321.00 MLHJF3600E5030327 JE360E0030327
025 5-025     HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กฐ-5640 ลำปาง ดำ-แดง 17/12/2564 23,160 24,000 193 0 321.00 MLHJA140XJ5003992 JA140E1003992
026 5-026     HONDA ZOOMER-X A 108 15 14 1กพ-7056 ชลบุรี น้ำเงิน-ดำ 11/03/2563 61,178 14,000 193 0 321.00 MLHJF382XF5141130 JF382E0141130
027 5-027     HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 1กช-8465 เพชรบุรี แดง-ดำ 15/03/2564 67,759 19,000 193 0 321.00 MLHJA2113H5356457 JA211E0356457
028 5-028     HONDA MSX125 M 125 15 15 3กผ-9238 ชลบุรี ขาว-ดำ 09/06/2565 18,543 12,000 193 0 321.00 MLHJC6183F5296627 JC618E0296627
029 5-029     HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กด-1229 ฉะเชิงเทรา ดำ-ส้ม 10/05/2564 31,081 24,000 150 0 321.00 MLHJA1402J5859416 JA140E0859416
030 5-030     HONDA ZOOMER-X A 108 19 19 1กฒ-878 สุโขทัย เหลือง-ดำ 22/11/2564 11,093 27,000 150 0 321.00 MLHJF6206L5310645 JF62E0310645
031 5-031     YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 1กฒ-2959 สงขลา ดำ 19/02/2565 58,753 18,000 150 0 321.00 MLERG331111008814 G3C1E0034015
032 5-032     HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กว-7137 ระยอง แดง-ดำ 08/05/2564 41,125 12,000 150 0 321.00 MLHJA1446J5228641 JA144E1228641
033 5-033     HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 3กฌ-3320 กรุงเทพมหานคร ขาว-แดง 27/10/2562 92,380 16,000 150 0 321.00 MLHJA1408E5064800 JA140E0064800
034 5-034     YAMAHA FILANO A 115 13 12 1กด-2132 หนองคาย ขาว 24/04/2565 53,641 10,000 150 0 321.00 MLESE651111069630 E3J1E069630
035 5-035     HONDA WAVE 110 I M 110 20 19 2กฆ-294 อุดรธานี ขาว-ดำ 21/07/2565 26,666 17,000 150 0 321.00 MLHJA1424K5875846 JA14E2075846
036 5-036     KAWASAKI ER-6N ABS M 649 16 15 1กช-7125 ลพบุรี ขาว-ดำ 15/03/2564 ABS/ 49,580 41,000 150 0 321.00 JKAER650EFDA31045 ER650AEAN7199
037 5-037     HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กฐ-8359 ยโสธร แดง-ดำ 31/03/2565 43,622 13,000 150 0 321.00 MLHJA1424E5803310 JA142E0803310
038 5-038     HONDA CLICK I A 108 11 11 1กถ-5779 เพชรบูรณ์ ดำ-น้ำตาล 28/05/2564 57,269 7,000 161 0 321.00 CN110C0025545 CN110CE0025545
039 5-039     HONDA MOOVE A 108 15 14 4กง-9028 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 09/07/2562 11,307 12,000 161 0 321.00 MLHJF6118F5023886 JF61E1023886
040 5-040     HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 2กม-5311 ชลบุรี น้ำเงิน-ดำ 25/06/2564 38,628 17,000 161 0 321.00 MLHJA1445J5277975 JA144E1277975
041 5-041     HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กน-5069 ลพบุรี ขาว-ดำ 24/11/2564 40,000 15,000 161 0 321.00 MLHJA1423H5319410 JA142E6319410
042 5-042     HONDA WAVE 125 M 125 11 10 3ขฮ-2895 กรุงเทพมหานคร ดำ น้ำตาล 26/10/2565 28,463 22,000 161 0 321.00 NF125MC0195044 NF125MCE0195044
043 5-043     HONDA ZOOMER-X A 108 17 16 1กท-8372 สงขลา ดำ-ส้ม 23/05/2564 42,629 18,000 193 0 321.00 MLHJF6206H5107603 JF62E0107603
044 5-044     HONDA SCOOPY I A 108 18 18 8กบ-265 กรุงเทพมหานคร ขาว-น้ำตาล 20/08/2564 22,192 17,000 193 0 321.00 MLHJF7232H5076236 JF72E3076236
045 5-045     HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กฉ-8060 พัทลุง แดง-ดำ 27/10/2564 44,534 14,000 193 0 321.00 MLHJA1447J5146580 JA144E1146580
046 5-046     HONDA SCOOPY I A 108 14 14 1กช-4109 สงขลา ขาว 09/12/2562 59,199 10,000 193 0 321.00 MLHJF3639F5333778 JF363E0333778
047 5-047     HONDA MSX125 M 125 16 16 1กอ-2795 ชลบุรี แดง-ดำ 11/03/2562 - 10,000 193 0 321.00 MLHJC6188F5331212 JC618E0331212
048 5-048     HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 2ขฬ-3613 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 11/01/2565 21,950 16,000 193 0 321.00 MLHJA142XE5795679 JA142E0795679
049 5-049     HONDA PCX 150 A 150 14 14 1กฆ-7121 พระนครศรีอยุธยา ดำ 24/06/2561 139,570 30,000 150 0 321.00 MLHKF2082E5007368 KF20E4007368
050 5-050     HONDA CLICK 125I A 125 15 15 1กข-3214 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 09/10/2561 - 17,000 150 0 321.00 MLHJF3506F5229854 JF350E0229854
051 5-051     HONDA SCOOPY I A 108 12 12 ขฉว-640 มหาสารคาม ชมพู-ดำ 02/10/2561 43,362 8,000 150 0 321.00 MLHJF3613C5082489 JF361E0082489
052 5-052     HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กช-3952 ปราจีนบุรี ดำ 27/10/2564 60,991 10,000 150 0 321.00 MLHJA1430J5301011 JA143E0301011
053 5-053     HONDA CLICK 125I A 125 12 12 1กก-7242 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 13/12/2558 - 11,000 150 0 321.00 MLHJF3500D5028738 JF350E0028738
054 5-054     HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 กบร-978 มุกดาหาร น้ำเงิน-ขาว 14/09/2564 84,755 16,000 193 0 321.00 MLHJA1446C5094684 JA144E0094684
055 5-055     HONDA SUPER CUB M 110 18 18 1กย-8656 อุดรธานี แดง-ขาว 20/02/2565 41,108 18,000 193 0 321.00 MLHJA1689J5004005 JA16E3004005
056 5-056     KAWASAKI ER-6N M 649 13 13 1กต-779 กรุงเทพมหานคร ดำ 17/06/2563 39,671 46,000 150 0 321.00 JKAER650EFDA16942 ER650AEAE7286
057 5-057     YAMAHA FINO A 114 11 11 1กข-8411 ร้อยเอ็ด น้ำตาล ขาว 09/12/2564 8,701 7,000 150 0 321.00 MLEKE164111556482 E3G5E556482
058 5-058     HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 กตษ-71 กรุงเทพมหานคร ขาว-แดง 03/11/2564 61,016 11,000 161 0 321.00 NF110TM0151752 NF110TME0151752
059 5-059     YAMAHA MIO A 125 10 10 สคจ-534 กรุงเทพมหานคร ชมพู-ขาว-ดำ 25/02/2557 57,711 4,000 150 0 321.00 MLEKE166111401926 E3G6E401926
060 5-060     HONDA PCX 150 A 150 12 12 1กผ-9596 ฉะเชิงเทรา ขาว-แดง 30/06/2565 54,074 18,000 161 0 321.00 MLHKF1284C5017677 KF128E0017677
061 5-061     HONDA DREAM M 110 17 17 1กช-5045 ปราจีนบุรี แดง-ขาว 21/11/2563 34,313 17,000 150 0 321.00 MLHJA1628H5592839 JA162E0592839
062 5-062     YAMAHA SPARK 115I M 115 13 12 1กง-5802 ชลบุรี ดำ-แดง 21/06/2559 58,159 5,000 161 0 321.00 RLCUE052111006541 E3L8E013109
063 5-063     HONDA PCX 150 A 150 17 17 7กณ-5966 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 06/11/2564 19,398 39,000 161 0 321.00 MLHKF2082H5457462 KF20E4457462
064 5-064     HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 2กผ-5477 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 14/05/2561 59,040 10,000 193 0 321.00 MLHJF3826E5095651 JF382E0095651
065 5-065     HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 2กง-4138 เชียงใหม่ แดง-ดำ 25/10/2564 35,067 17,000 193 0 321.00 MLHJA1422H5352057 JA142E6352057
066 5-066     YAMAHA MIO 115 I A 115 13 12 1กก-7202 ลพบุรี ขาว-ดำ-เหลือง 29/04/2560 19,276 5,000 193 0 321.00 MLESE632111506213 E3K3E506213
067 5-067     HONDA DREAM M 110 17 17 2กฒ-9150 ชลบุรี แดง-ขาว 22/06/2564 38,265 17,000 193 0 321.00 MLHJA1622H5529509 JA162E0529509
068 5-068     HONDA CLICK 125I A 125 16 16 5กส-7761 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ดำ 08/10/2564 34,838 14,000 193 0 321.00 MLHJF3513G5284711 JF351E0284711
069 5-069     HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 1กฉ-3066 ศรีสะเกษ น้ำเงิน-ดำ 18/12/2562 89,646 14,000 150 0 321.00 MLHJA1423F5203377 JA142E6203377
070 5-070     HONDA MSX125SF M 125 17 17 1กช-6804 ปราจีนบุรี ดำ-ชมพู 27/12/2564 19,830 23,000 150 0 321.00 MLHJC6185H5646245 JC618E0646245
071 5-071     HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กภ-706 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 05/08/2559 67,676 14,000 150 0 321.00 MLHJA1442D5293314 JA144E0293314
072 5-072     HONDA CBR 150 R M 150 15 14 1กฒ-7084 ขอนแก่น ดำ 29/05/2562 325,832 15,000 150 0 321.00 MLHKC1787F5416251 KC178E0416251
073 5-073     HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 งธษ-51 สงขลา ดำ-แดง 12/11/2563 43,370 10,000 193 0 321.00 MLHJA1427C5343170 JA142E0343170
074 5-074     HONDA WAVE 110 I M 110 14 12 1กค-9983 นครสวรรค์ แดง-ดำ 29/05/2562 13,390 10,000 150 0 321.00 MLHJA1431D5101212 JA143E0101212
075 5-075     HONDA DREAM M 110 17 17 1กฆ-107 นครนายก แดง-ขาว 20/01/2565 44,595 14,000 150 0 321.00 MLHJA1623H5466260 JA162E0466260
076 5-076     HONDA MSX125SF M 125 18 16 1กฒ-4699 ประจวบคีรีขันธ์ แดง-เทา 18/01/2565 16,279 16,000 193 0 321.00 MLHJC6188G5487557 JC618E0487557
077 5-077     YAMAHA FILANO A 115 16 12 1กฎ-1096 บุรีรัมย์ ดำ-เทา 27/01/2563 33,084 9,000 150 0 321.00 MLESE651111653390 E3J1E653390
078 5-078     YAMAHA FINO 125 A 125 16 16 1กจ-2252 ยโสธร ขาว-ดำ-ฟ้า 17/10/2563 48,890 16,000 161 0 321.00 MLESEB21111197666 E3U5E197666
079 5-079     HONDA WAVE 100 S M 97 09 08 กทก-487 อำนาจเจริญ น้ำเงิน-ดำ 23/03/2562 81,136 10,000 161 0 321.00 NF100R1435256 NF100RE1435256
080 5-080     HONDA CLICK 150 I A 150 19 19 9กว-1888 กรุงเทพมหานคร เทา ดำ 28/06/2565 15,666 23,000 161 0 321.00 MLHKF3509K5057950 KF35E0057950
081 5-081     HONDA SCOOPY I A 108 10 10 1กฬ-9047 สงขลา ดำ-น้ำตาล 13/11/2564 76,040 6,000 193 0 321.00 KT110D0058328 KT110DE0058328
082 5-082     YAMAHA YZF-R15 M 150 15 15 4กง-4743 กรุงเทพมหานคร แดง-ขาว 06/07/2561 60,326 16,000 161 0 321.00 MH3RG041111013111 G3C1E0013127
083 5-083     YAMAHA FINO FI A 115 13 13 2กก-4549 กรุงเทพมหานคร ขาว น้ำเงิน ดำ 11/11/2561 56,079 4,000 161 0 321.00 MLESE701111860950 E3K3E860950
084 5-084     HONDA PCX 150 A 150 16 16 5กษ-5449 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/10/2563 77,613 40,000 193 0 321.00 MLHKF208XG5324379 KF20E4324379
085 5-085     SUZUKI SMASH M 113 11 11 งฉว-848 สงขลา ขาว 23/11/2564 69,706 4,000 193 0 321.00 BE4DN147290 E458147290
086 5-086     HONDA MSX125SF M 125 17 17 2กณ-6995 ชลบุรี น้ำเงิน-ดำ 14/07/2562 15,902 21,000 161 0 321.00 MLHJC6180H5623682 JC618E0623682
087 5-087     YAMAHA FINO FI A 115 15 14 1กจ-5843 นครสวรรค์ แดง-ขาว-ดำ 25/05/2563 47,644 10,000 193 0 321.00 MLESE701111901149 E3K3E901149
088 5-088     HONDA CLICK 125I A 125 13 13 1กค-2231 นครปฐม ดำ-แดง 23/12/2562 55,853 11,000 150 0 321.00 MLHJF3517D5133933 JF351E0133933
089 5-089     HONDA PCX 150 A 150 17 16 6กง-7719 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 06/01/2562 45,640 33,000 150 0 321.00 MLHKF2082G5358638 KF20E4358638
090 5-090     HONDA WAVE 110 I M 110 09 09 งรย-792 นครราชสีมา น้ำเงิน-เทา 23/11/2562 73,482 6,000 193 0 321.00 NF110R0125730 NF110RE0125730
091 5-091     HONDA CB500F A M 471 16 15 1กต-3136 เพชรบุรี ดำ-เทา 17/09/2565 22,650 54,000 150 0 321.00 MLHPC4574G5400091 PC44E5400091
092 5-092     HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 1กล-8932 ขอนแก่น ขาว-ดำ 17/05/2565 24,380 27,000 150 0 321.00 MLHJA2111H5414551 JA211E0414551
093 5-093     HONDA WAVE 110 I M 110 16 15 1กฌ-9989 มหาสารคาม ดำ 12/01/2562 29,069 12,000 150 0 321.00 MLHJA1434F5209195 JA143E0209195
094 5-094     HONDA WAVE 110 I M 110 18 17 7กว-7104 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 21/02/2564 32,723 15,000 193 0 321.00 MLHJA1445J5180260 JA144E1180260
095 5-095     YAMAHA SPARK NANO M 110 10 10 1กฐ-6922 ยโสธร ขาว-ชมพู 02/07/2565 23,190 5,000 150 0 321.00 50P025085 50P025085
096 5-096     HONDA WAVE 110 I M 110 15 13 1กจ-2136 นครปฐม ขาว-ดำ 23/02/2563 67,249 14,000 150 0 321.00 MLHJA1422E5999859 JA142E0999859
097 5-097     HONDA CLICK 125I A 125 13 12 ขมน-447 ภูเก็ต ดำ-เทา 07/02/2565 42,576 12,000 150 0 321.00 MLHJF3502D5031821 JF350E0031821
098 5-098     YAMAHA GT 125 A 125 17 17 6กอ-8053 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน ขาว 21/07/2564 29,968 15,000 161 0 321.00 MH3SE902111060955 E3R4E0404201
099 5-099     HONDA SCOOPY I A 108 15 14 1กผ-3336 ชลบุรี แดง-เทา 03/02/2562 10,197 11,000 161 0 321.00 MLHJF3634F5356353 JF363E0356353
100 5-100     HONDA WAVE 125 I M 125 17 16 2กช-7738 ชลบุรี ขาว-แดง 17/01/2564 40,052 28,000 161 0 321.00 MLHJA2102H5088976 JA210E0088976
101 5-101     YAMAHA AEROX 155 A 155 17 16 1กญ-9418 นครสวรรค์ น้ำเงิน-เทา 22/02/2565 10,917 22,000 161 0 321.00 MLESG472111026389 G3J2E026389
102 5-102     HONDA CLICK 125I A 125 13 13 1กฆ-7896 ชลบุรี แดง ดำ 29/07/2560 51,994 11,000 161 0 321.00 MLHJF3539D5043930 JF353E0043930
103 5-103     HONDA CBR 150 R M 150 12 10 ขรย-733 สุพรรณบุรี ดำ 13/01/2561 35,190 15,000 161 0 321.00 CS150R0012721 CS150RE0012721
104 5-104     YAMAHA FINO A 114 11 11 1กจ-4235 ชัยนาท แดง-ขาว 26/03/2563 35,049 5,000 193 0 321.00 MLEKE148111090214 E3G5E090214
105 5-105     HONDA WAVE 110 I M 110 13 13 1กฆ-469 ขอนแก่น ดำ-แดง 08/07/2563 57,835 15,000 193 0 321.00 MLHJA1442D5275458 JA144E0275458
106 5-106     HONDA CBR300RA M 286 16 15 5กข-4338 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 22/03/2565 28,000 193 0 321.00 MLHNC5175G5200405 NC51E4200405
107 5-107     HONDA SCOOPY I A 108 13 12 อสฉ-103 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 16/01/2562 17,842 11,000 193 0 321.00 MLHJF3625C5093941 JF362E0093941
108 5-108     HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 2กง-7481 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 17/12/2564 53,483 13,000 150 0 321.00 MLHJA144XD5366980 JA144E0366980
109 5-109     HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 7กฐ-2556 กรุงเทพมหานคร ดำ 19/10/2563 42,658 26,000 150 0 321.00 MLHJA2113H5390284 JA211E0390284
110 5-110     HONDA PCX 150 A 150 17 17 7กธ-4468 กรุงเทพมหานคร ขาว ส้ม 12/12/2564 - 39,000 150 0 321.00 MLHKF2086H5473258 KF20E4473258
111 5-111     HONDA MSX125SF M 125 17 17 1กถ-370 นครสวรรค์ ดำ-เหลือง 19/09/2563 - 15,000 150 0 321.00 MLHJC6186H5601587 JC618E0601587
112 5-112     HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 1กฎ-9139 นครศรีธรรมราช ดำ 11/12/2563 89,539 10,000 150 0 321.00 MLHJA143XF5204437 JA143E0204437
113 5-113     HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 3กฮ-3447 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 29/05/2561 66,733 17,000 150 0 321.00 MLHJA1445F5688817 JA144E0688817
114 5-114     HONDA CLICK 125I A 125 12 11 1กญ-9496 หนองบัวลำภู ขาว-แดง 17/08/2565 63,745 8,000 150 0 321.00 MLHJF3548C5002793 JF354E0002793
115 5-115     HONDA WAVE 110 I M 110 16 14 5กฌ-2530 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 17/05/2564 73,680 13,000 150 0 321.00 MLHJA1423F5038964 JA142E6038964
116 5-116     YAMAHA YZF-R15 M 150 17 16 6กฌ-866 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 30/01/2565 68,849 15,000 150 0 321.00 MH3RG04211101012301 G3C1E0097016
117 5-117     HONDA WAVE 125 I M 125 18 18 2กพ-3802 ชลบุรี ดำ 23/04/2565 15,089 20,000 150 0 321.00 MLHJA2129H5106634 JA212E0106634
118 5-118     HONDA CLICK 125I A 125 13 13 1กพ-4115 มหาสารคาม น้ำเงิน ขาว 19/07/2563 - 10,000 161 0 321.00 MLHJF3516C5096372 JF351E0096372
119 5-119     HONDA SCOOPY I A 108 13 13 1กญ-4263 ชลบุรี ดำ-แดง 25/12/2561 90,677 15,000 161 0 321.00 MLHJF3602E5037277 JF360E0037277
120 5-120     HONDA WAVE 110 I M 110 20 16 1กต-3826 ประจวบคีรีขันธ์ น้ำเงิน-ดำ 30/09/2564 13,227 13,000 161 0 321.00 MLHJA144XF5807283 JA144E0807283
121 5-121     YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 2กช-2997 ชลบุรี เทา-เขียว 27/12/2563 - 14,000 161 0 321.00 MLERG331111048458 G3C1E0087772
122 5-122     HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กศ-2247 ระยอง เทา-น้ำเงิน 07/06/2565 36,292 24,000 161 0 321.00 MLHJA1406J5891429 JA140E0891429
123 5-123     HONDA SCOOPY I A 108 15 14 1กฒ-4141 ระยอง ดำ-น้ำเงิน 08/05/2562 24,859 10,000 161 0 321.00 MLHJF3610F5206884 JF361E0206884
124 5-124     HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กถ-2079 ลำปาง น้ำเงิน-ดำ 24/08/2565 11,399 16,000 193 0 321.00 MLHJA1446J5372853 JA144E1372853
125 5-125     HONDA CB 150R M 150 17 17 1กธ-8989 สงขลา ดำ 06/11/2564 24,480 33,000 193 0 321.00 MLHKC2885J5002673 KC32E0002673
126 5-126     HONDA SUPER CUB M 110 18 18 1กน-3343 บุรีรัมย์ ขาว 09/08/2565 29,752 21,000 193 0 321.00 MLHJA168XJ5046781 JA16E3046781
127 5-127     HONDA CLICK 125I A 125 12 11 ขคต-86 เพชรบุรี ดำ-น้ำตาล 31/01/2564 - 8,000 193 0 321.00 MLHJF3526C5001608 JF352E0001608
128 5-128     HONDA MSX125 M 125 14 13 1กจ-2680 ปทุมธานี แดง 10/07/2563 29,152 12,000 193 0 321.00 MLHJC6186E5129662 JC618E0129662
129 5-129     HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 5กฎ-6986 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 31/05/2563 54,139 13,000 150 0 321.00 MLHJA1424F5262373 JA142E6262373
130 5-130     HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กด-3113 ประจวบคีรีขันธ์ น้ำเงิน-เทา 15/06/2563 39,854 20,000 150 0 321.00 MLHJA1403H5569244 JA140E0569244
131 5-131     HONDA CLICK 125I A 125 13 13 1กก-3245 สระบุรี ขาว-ดำ 03/12/2560 55,555 10,000 150 0 321.00 MLHJF3516D5146415 JF351E0146415
132 5-132     HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กน-7224 ภูเก็ต แดง-ดำ 29/05/2564 30,392 17,000 150 0 321.00 MLHJA1426H5416830 JA142E6416830
133 5-133     HONDA PCX 150 A 150 18 18 1กฒ-1504 สุพรรณบุรี เขียว 21/03/2563 - 44,000 150 0 321.00 MLHKF2081J5524591 KF20E4524591
134 5-134     HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 5กณ-7435 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 21/06/2562 64,722 13,000 150 0 321.00 MLHJA1426F5226653 JA142E6226653
135 5-135     HONDA SCOOPY I A 108 18 17 7กส-5508 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 13/03/2563 19,341 25,000 150 0 321.00 MLHJF7259H50255348 JF72E5025348
136 5-136     HONDA CBR 150 R M 150 14 14 3กก-5199 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 20/08/2563 - 14,000 193 0 321.00 MLHKC1782F5400796 KC178E0400796
137 5-137     YAMAHA YZF-R15 M 150 16 16 1กง-2472 พัทลุง ดำ 20/04/2560 - 15,000 150 0 321.00 MH3RG041111029084 G3C1E0048498
138 5-138     HONDA SCOOPY I A 108 16 16 1กฮ-4857 อุดรธานี ดำ-เทา 02/11/2564 54,720 13,000 161 0 321.00 MLHJF3639G5465389 JF363E0465389
139 5-139     HONDA WAVE 110 I M 110 10 10 สษบ-922 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 14/12/2563 51,430 10,000 161 0 321.00 NF110R0526051 NF110RE0526051
140 5-140     YAMAHA FINO A 114 10 10 1กฉ-942 สมุทรปราการ ดำ ชมพู ขาว 27/11/2564 28,654 5,000 161 0 321.00 MLEKE164111453358 E3G5E453358
141 5-141     HONDA MSX125 M 125 15 15 1กช-6244 สุพรรณบุรี เหลือง-ดำ 29/10/2562 80,366 12,000 161 0 321.00 MLHJC6181F5284086 JC618E0284086
142 5-142     HONDA CLICK 125I A 125 17 17 1กท-7264 ศรีสะเกษ แดง-ดำ 20/06/2563 29,425 16,000 161 0 321.00 MLHJF3502H5450791 JF35E0050791
143 5-143     HONDA PCX 150 A 150 17 17 6กฒ-320 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 24/02/2563 - 37,000 161 0 321.00 MLHKF208XH5409465 KF20E4409465
144 5-144     YAMAHA GT 125 A 125 16 15 1กฉ-9179 จันทบุรี ดำ 21/07/2563 18,521 13,000 193 0 321.00 MH3SE902111020148 E3R4E0182361
145 5-145     HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กก-7315 พัทลุง น้ำเงิน-ดำ 11/02/2564 50,112 14,000 193 0 321.00 MLHJA1400E5003330 JA140E0003330
146 5-146     HONDA MSX125 M 125 16 16 1กช-6231 ปราจีนบุรี เหลือง-ดำ 19/05/2561 - 8,000 193 0 321.00 MLHJC6188F5338662 JC618E0338662
147 5-147     HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 7กภ-8098 กรุงเทพมหานคร เทา-น้ำเงิน 20/01/2564 29,378 22,000 193 0 321.00 MLHJA1401J5802513 JA140E0802513
148 5-148     HONDA CLICK 125I A 125 15 14 4กก-4594 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 01/07/2560 12,186 20,000 193 0 321.00 MLHJF3502F5191376 JF350E0191376
149 5-149     HONDA MSX125SF M 125 16 16 5กฐ-8732 กรุงเทพมหานคร เหลือง-เทา 08/06/2563 52,847 15,000 193 0 321.00 MLHJC618XG5433676 JC618E0433676
150 5-150     HONDA WAVE 110 I M 110 18 17 1กล-3023 ระยอง น้ำเงิน-ดำ 31/01/2565 60,227 12,000 193 0 321.00 MLHJA1443J5176322 JA144E1176322
151 5-151     HONDA CBR 150 R M 150 19 19 1กฮ-2039 สงขลา ดำ 27/06/2564 17,597 26,000 193 0 321.00 MLHKC3602K5002456 KC29E0002456
152 5-152     HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 1กช-8410 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 23/07/2561 28,829 16,000 193 0 321.00 MLHJA1447F5718139 JA144E0718139
153 5-153     HONDA WAVE 110 I M 110 17 16 1กต-2800 นครศรีธรรมราช แดง-ดำ 27/02/2564 58,852 17,000 150 0 321.00 MLHJA142XH5370855 JA142E6370855
154 5-154     HONDA MSX125SF M 125 18 18 2กจ-3286 ระยอง น้ำเงิน-ดำ 24/05/2564 20,703 21,000 150 0 321.00 MLHJC6186H5683126 JC618E0683126
155 5-155     HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 2กด-8452 ชลบุรี เทา-น้ำเงิน 31/08/2563 39,117 24,000 150 0 321.00 MLHJA1404J5725250 JA140E0725250
156 5-156     HONDA CLICK 125I A 125 18 18 1กฌ-695 ปราจีนบุรี น้ำเงิน-ดำ 19/03/2564 23,514 17,000 193 0 321.00 MLHJF3517H5332406 JF35E3032406
157 5-157     YAMAHA N-Max A 155 16 16 5กย-4420 กรุงเทพมหานคร ขาว เทา 12/09/2563 ABS/ - 26,000 150 0 321.00 MH3SG315111014879 G3E4E0227589
158 5-158     HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กฌ-4941 ภูเก็ต ดำ-แดง 30/06/2563 47,915 15,000 161 0 321.00 MLHJA1420H5274149 JA142E6274149
159 5-159     HONDA WAVE 110 I M 110 19 19 1กอ-6321 อุดรธานี น้ำเงิน-ฟ้า 31/07/2563 49,698 26,000 161 0 321.00 MLHJA1403K5167439 JA14E1067439
160 5-160     HONDA ZOOMER-X A 108 15 14 4กฒ-2955 กรุงเทพมหานคร ชมพู ดำ 09/09/2563 17,268 15,000 161 0 321.00 MLHJF3829F5131026 JF382E0131026
161 5-161     HONDA CLICK 125I A 125 13 13 1กฮ-3920 กรุงเทพมหานคร ขาว ดำ 31/10/2564 49,989 10,000 161 0 321.00 MLHJF3515D5138855 JF351E0138855
162 5-162     HONDA MSX125 M 125 16 15 1กส-5591 ชลบุรี แดง-ดำ 19/01/2563 - 11,000 161 0 321.00 MLHJC6182F5287062 JC618E0287062
163 5-163     HONDA CLICK 125I A 125 14 13 1กฆ-1149 ร้อยเอ็ด เทา-ดำ 03/01/2564 - 9,000 161 0 321.00 MLHJF3539D5048660 JF353E0048660
164 5-164     HONDA MSX125 M 125 17 17 2กฐ-2062 ระยอง เทา ดำ 31/05/2565 18,667 11,000 161 0 321.00 MLHJC6185F5369819 JC618E0369819
165 5-165     HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กร-1016 นครราชสีมา ขาว-น้ำเงิน 26/04/2564 66,170 18,000 161 0 321.00 MLHJA1400H5544916 JA140E0544916
166 5-166     YAMAHA AEROX 155 A 155 18 18 8กท-657 กรุงเทพมหานคร แดง-เทา 26/07/2563 - 26,000 161 0 321.00 MLESG474111105710 G3J2E105716
167 5-167     HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กค-2690 ลพบุรี น้ำเงิน-ขาว 02/12/2562 69,427 14,000 161 0 321.00 MLHJA1420D5692351 JA142E0692351
168 5-168     HONDA ZOOMER-X A 108 15 15 4กบ-4654 กรุงเทพมหานคร เทา ดำ 18/11/2562 76,209 13,000 161 0 321.00 MLHJF6201G5025874 JF62E0025874
169 5-169     HONDA DREAM M 110 12 12 คมษ-59 เชียงราย น้ำเงิน 26/12/2559 66,476 14,000 161 0 321.00 MLHJA1616C5011810 JA161E0011810
170 5-170     YAMAHA FINO FI A 115 14 13 1กฆ-2876 กาฬสินธุ์ ดำ-ขาว-ฟ้า 01/07/2563 34,388 5,000 161 0 321.00 MLESE701111105661 E3K3E105661
171 5-171     HONDA WAVE 125 I M 125 12 11 1กช-5636 เพชรบุรี ขาว 19/07/2562 16,885 17,000 161 0 321.00 MLHJA2118C5060911 JA211E0060911
172 5-172     HONDA SCOOPY I A 108 13 12 1กก-3318 สมุทรสาคร ฟ้า ขาว 20/02/2561 85,033 7,000 161 0 321.00 MLHJF3616C5106140 JF361E0106140
173 5-173     HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 1กง-9021 นครราชสีมา ส้ม-ดำ 17/01/2561 41,871 12,000 161 0 321.00 MLHJF3824E5076967 JF382E0076967
174 5-174     HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กฎ-9567 ลพบุรี ดำ-แดง 23/06/2563 45,771 16,000 161 0 321.00 MLHJA142XH5459955 JA142E6459955
175 5-175     YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 1กจ-3639 ตาก น้ำเงิน-ขาว 22/08/2563 41,350 21,000 161 0 321.00 MLERG331111030270 G3C1E0063821
176 5-176     HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 1กค-9919 ลพบุรี น้ำเงิน ดำ 25/03/2560 54,913 12,000 161 0 321.00 MLHJF3828E5089091 JF382E0089091
177 5-177     HONDA ZOOMER-X A 108 16 16 4กล-8767 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 21/01/2565 1,230 21,000 161 0 321.00 MLHJF6208G5039531 JF62E0039531
178 5-178     HONDA WAVE 125 I M 125 13 12 1กก-3927 ลพบุรี แดง 19/03/2564 83,359 9,000 161 0 321.00 MLHJA2122D5053060 JA212E0053060
179 5-179     HONDA ZOOMER-X A 108 18 18 8กฒ-3618 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 31/05/2565 31,071 19,000 161 0 321.00 MLHJF6209J5244508 JF62E0244508
180 5-180     HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กย-4514 พระนครศรีอยุธยา ขาว น้ำเงิน 05/07/2565 39,167 19,000 161 0 321.00 MLHJA1408H5539415 JA140E0539415
181 5-181     HONDA SCOOPY I A 108 17 17 6กผ-9380 กรุงเทพมหานคร ขาว เขียว 09/05/2564 57,547 15,000 118 0 321.00 MLHJF3617G5257980 JF361E0257980
182 5-182     YAMAHA FINO FI A 115 13 13 1กช-5396 ชลบุรี ขาว-น้ำตาล 18/10/2559 49,210 8,000 118 0 321.00 MLESE701111371521 E3K3E371521
183 5-183     HONDA SCOOPY I A 108 11 11 1กษ-8027 สงขลา แดง-ดำ 26/08/2564 68,195 9,000 118 0 321.00 KT110C0168831 KT110CE0168831
184 5-184     HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กด-1651 ฉะเชิงเทรา ขาว-ดำ 21/05/2564 29,999 15,000 118 0 321.00 MLHJA1449J5228598 JA144E1228598
185 5-185     YAMAHA NOUVO ELEGANCE A 135 09 09 1กส-6902 ระยอง ฟ้า-น้ำตาล 13/11/2563 - 6,000 118 0 321.00 5P0533672 5P0533672
186 5-186     HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กต-7952 ภูเก็ต ดำ-ส้ม 21/12/2563 26,942 24,000 118 0 321.00 MLHJA140XJ5017410 JA140E1017410
187 5-187     HONDA SCOOPY I A 108 11 11 ขขค-833 พะเยา แดง-ขาว-ดำ 15/11/2564 28,632 7,000 118 0 321.00 KT110C0208395 KT110CE0208395
188 5-188     HONDA DREAM M 110 16 16 1กศ-9250 นครราชสีมา ชมพู-ขาว 23/06/2563 42,551 14,000 118 0 321.00 MLHJA1621G5388351 JA162E0388351
189 5-189     YAMAHA FINO 125 A 125 17 16 1กณ-508 ตรัง แดง 29/12/2564 34,180 17,000 118 0 321.00 MLESEB22111206550 E3U5E206550 เบนซิน
190 5-190     HONDA WAVE 110 I M 110 15 15 1กก-5042 สมุทรปราการ แดง-ดำ 17/07/2563 5,744 16,000 118 0 321.00 MLHJA144XF5713470 JA144E0713470
191 5-191     HONDA CLICK 125I A 125 12 11 1กฌ-2188 กรุงเทพมหานคร ขาว-เทา 03/12/2564 22,521 9,000 118 0 321.00 MLHJF3519C5081736 JF351E0081736
192 5-192     HONDA WAVE 125 I M 125 17 17 7กน-1509 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 18/12/2562 32,766 16,000 118 0 321.00 MLHJA2109H5144282 JA210E0144282
193 5-193     HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 2กฬ-7522 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 29/07/2564 35,652 13,000 118 0 321.00 MLHJA1424E5835626 JA142E0835626
194 5-194     HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 6กธ-7619 กรุงเทพมหานคร ขาว ดำ 11/04/2564 5,412 13,000 118 0 321.00 MLHJA1444H5986973 JA144E0986973
195 5-195     HONDA WAVE 110 I M 110 14 13 1กฌ-3863 ระยอง ดำ-แดง 20/08/2562 68,674 15,000 118 0 321.00 MLHJA140XE5073689 JA140E0073689
196 5-196     HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กน-8267 ระยอง น้ำเงิน-ดำ 15/09/2564 84,797 16,000 118 0 321.00 MLHJA1429F5242409 JA142E6242409
197 5-197     HONDA MSX125 M 125 16 16 5กช-8022 กรุงเทพมหานคร แดง ดำ 16/05/2565 - 13,000 118 0 321.00 MLHJC618XF5334841 JC618E0334841
198 5-198     HONDA WAVE 110 I M 110 11 09 ขมจ-394 สุรินทร์ น้ำเงิน-ดำ 24/02/2561 91,254 9,000 118 0 321.00 NF110K0129337 NF110KE0129337
199 5-199     YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 กลย-857 แพร่ ดำ แดง ขาว 31/05/2564 63,810 6,000 118 0 321.00 MLEKE165111702533 E3G6E702533
200 5-200     HONDA WAVE 110 I M 110 16 16 1กญ-6006 ตรัง แดง-ดำ 20/10/2564 28,168 15,000 118 0 321.00 MLHJA1427H5326599 JA142E6326599
201 5-201     YAMAHA MIO 125 A 125 11 11 อพข-645 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 12/10/2562 64,551 8,000 118 0 321.00 MLEKE165111867395 E3G6E867395
202 5-202     YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 1กต-7319 กาญจนบุรี ดำ 31/05/2564 102,597 15,000 118 0 321.00 MLERG331111020646 G3C1E0050033
203 5-203     HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 1กณ-6655 กระบี่ น้ำเงิน-ดำ 29/06/2565 84,255 15,000 118 0 321.00 MLHJA1422F5114898 JA142E6114898
204 5-204     HONDA WAVE 110 I M 110 12 12 งนษ-858 สงขลา แดง 20/04/2563 15,556 8,000 118 0 321.00 MLHJA1436B5016198 JA143E0016198
205 5-205     HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กษ-1351 ระยอง ดำ-ส้ม 31/07/2565 35,510 21,000 118 0 321.00 MLHJA1400J5911948 JA140E0911948
206 5-206     HONDA CLICK I A 108 11 11 ขทษ-414 ศรีสะเกษ น้ำเงิน-ดำ 18/10/2563 31,898 6,000 118 0 321.00 CN110B0065666 CN110BE0065666
207 5-207     YAMAHA M-Slaz M 150 16 16 4กษ-2913 กรุงเทพมหานคร แดง-ดำ 05/02/2565 18,785 21,000 118 0 321.00 MLERG331111008210 G3C1E0032822
208 5-208     YAMAHA YZF-R15 M 150 16 16 1กบ-1947 พิษณุโลก น้ำเงิน-เทา 02/12/2564 - 15,000 118 0 321.00 MH3RG042111007314 G3C1E0074425
209 5-209     HONDA CBR 150 R M 150 15 14 3กต-5416 กรุงเทพมหานคร ดำ 05/01/2564 58,618 14,000 118 0 321.00 MLHKC1787F5405797 KC178E0405797
210 5-210     HONDA PCX 150 A 150 16 16 6กก-8551 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน ดำ 30/11/2563 - 32,000 118 0 321.00 MLHKF2088G5353184 KF20E4353184
211 5-211     HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กฐ-293 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม 27/03/2565 84,647 22,000 118 0 321.00 MLHJA1404J5824344 JA140E0824344
212 5-212     HONDA SCOOPY I A 108 14 14 1กง-9183 สงขลา ขาว-ม่วง 24/04/2563 22,538 14,000 118 0 321.00 MLHJF36085065746 JF360E0065746
213 5-213     HONDA WAVE 110 I M 110 19 18 1กถ-5076 ฉะเชิงเทรา ดำ-ส้ม 11/04/2564 33,507 23,000 118 0 321.00 MLHJA1400J5031302 JA140E1031302
214 5-214     KAWASAKI Z125 PRO M 125 16 15 4กส-8467 กรุงเทพมหานคร เขียว 17/02/2565 - 10,000 118 0 321.00 JKABR125HHDA01695 AX125AEA03029
215 5-215     HONDA WAVE 110 I M 110 18 18 1กฌ-1850 กรุงเทพมหานคร ดำ-ส้ม 06/02/2564 1,619 21,000 118 0 321.00 MLHJA1402J5813195 JA140E0813195
216 5-216     HONDA ZOOMER-X A 108 13 12 1กผ-810 กรุงเทพมหานคร ขาว 19/07/2563 25,068 12,000 118 0 321.00 MLHJF3822D5033601 JF382E0033601
217 5-217     HONDA SCOOPY I A 108 12 12 จรบ-838 ชลบุรี ชมพู-ดำ 27/07/2561 40,825 9,000 118 0 321.00 MLHJF361XC5063471 JF361E0063471
218 5-218     HONDA SCOOPY I A 108 16 15 1กช-1814 ภูเก็ต ขาว ชมพู 27/01/2561 27,077 12,000 118 0 321.00 MLHJF361XF5229587 JF361E0229587
219 5-219     HONDA MSX125SF M 125 17 17 1กต-6791 ราชบุรี ดำ-ชมพู 17/05/2564 8,774 23,000 118 0 321.00 MLHJC6180H5600967 JC618E0600967
220 5-220     HONDA CLICK I A 108 11 11 ฬขษ-566 กรุงเทพมหานคร ดำ-แดง 11/02/2564 13,253 9,000 118 0 321.00 CN110B0009106 CN110BE0009106
221 5-221     HONDA MSX125SF M 125 16 16 1กฉ-8972 กาญจนบุรี ขาว เทา 29/07/2563 6,267 13,000 118 0 321.00 MLHJC6185G5448456 JC618E0448456
222 5-222     HONDA WAVE 125 I M 125 19 19 1กญ-8192 พัทลุง ดำ แดง 20/12/2563 41,080 29,000 118 0 321.00 MLHJA2102L5404823 JA21E3204823
223 5-223     HONDA MSX125SF M 125 18 17 7กย-9672 กรุงเทพมหานคร ดำ-เทา 01/02/2565 - 12,000 161 0 321.00 MLHJC7570H5010856 JC75E0010856
224 5-224     HONDA SUPER CUB M 110 18 18 1กณ-1960 ชัยภูมิ แดง-ขาว 25/06/2564 29,125 7,000 128 0 321.00 MLHJA1687J5032174 JA16E3032174
225 5-225     HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 2กธ-8799 กรุงเทพมหานคร เหลือง-ดำ 21/04/2561 48,062 13,000 321 0 321.00 MLHJF3825E5080865 JF382E0080865
226 5-226     YAMAHA FINO A 114 11 11 1กง-8038 ภูเก็ต ดำ-ขาว 30/05/2560 46,770 5,000 257 0 321.00 MLEKE148111091206 E3G5E091206
227 5-227     HONDA CBR 150 R M 150 17 17 6กศ-141 กรุงเทพมหานคร ขาว-แดง 21/06/2564 26,304 17,000 193 0 321.00 MLHKC1782H5604209 KC17E0604209
228 5-228     YAMAHA YZF-R15 M 150 16 16 1กช-8080 น่าน ขาว-แดง 27/07/2564 43,516 12,000 139 0 321.00 MH3RG042111002816 G3C1E0058359
229 5-229     HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 1กน-1870 นครปฐม ขาว 03/04/2564 7,267 12,000 321 0 321.00 MLHJF3825E5071518 JF382E0071518
230 5-230     HONDA SCOOPY I A 108 12 11 ขงท-643 ฉะเชิงเทรา ขาว ม่วง 14/02/2563 17,594 6,000 128 0 321.00 MLHJF3637B5004149 JF363E0004149
231 5-231     HONDA MSX125 M 125 15 14 3กธ-1510 กรุงเทพมหานคร ขาว-ดำ 26/01/2563 38,278 10,000 161 0 321.00 MLHJC6184F5201234 JC618E0201234
232 5-232     HONDA WAVE 110 I M 110 17 17 1กฉ-7832 อ่างทอง น้ำเงิน-เทา 25/05/2565 39,355 18,000 150 0 321.00 MLHJA1409H5578370 JA140E0578370
233 5-233     KAWASAKI KSR M 111 14 14 3กก-2823 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ดำ 19/08/2562 19,693 9,000 128 0 321.00 JKAKL110DDDAA5003 KL110CEAA5003
234 5-234     YAMAHA GRAND FILANO A 125 14 14 1กฒ-6805 สระแก้ว น้ำเงิน 27/11/2564 - 17,000 128 0 321.00 MLESE661111002311 E3K9E002311
235 5-235     KAWASAKI NINJA 250 R M 249 11 11 1กต-4835 เพชรบูรณ์ เขียว 03/11/2563 46,000 9,000 193 0 321.00 JKAEX250KKDA39416 EX250KEA39416
236 5-236     HONDA WAVE 110 I M 110 11 11 กกค-557 ฉะเชิงเทรา น้ำเงิน-ขาว 11/11/2564 86,043 6,000 128 0 321.00 NS110D0266255 NS110DE0266255
237 5-237     HONDA MSX125 M 125 15 14 1กฎ-1939 สุราษฎร์ธานี เหลือง-ดำ 21/07/2564 35,310 10,000 128 0 321.00 MLHJC6189F5261350 JC618E0261350
238 5-238     HONDA MSX125 M 125 14 12 1กค-2548 ภูเก็ต ดำ 11/03/2562 - 11,000 128 0 321.00 MLHJC6181D5028091 JC618E0028091
239 5-239     HONDA SCOOPY I A 108 10 09 1กฒ-8726 กระบี่ ขาว น้ำตาล 04/02/2565 40,179 6,000 128 0 321.00 KT110D0008820 KT110DE0008820
240 5-240     HONDA PCX 150 A 150 17 17 6กผ-5226 กรุงเทพมหานคร ขาว-ส้ม 04/05/2563 82,802 36,000 150 0 321.00 MLHKF2089H5419923 KF20E4419923
241 5-241     HONDA ZOOMER-X A 108 13 12 อสค-571 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน 15/01/2564 93,840 9,000 150 0 321.00 MLHJF3822D5016412 JF382E0016412
242 5-242     YAMAHA MIO 125 A 125 10 10 1กธ-9379 สุราษฎร์ธานี ชมพู-ขาว-ดำ 13/07/2562 61,896 5,000 128 0 321.00 MLEKE166111401073 E3G6E401073
243 5-243     YAMAHA SPARK NANO M 110 12 11 1กก-2314 ตราด น้ำตาล 19/01/2564 57,826 4,000 128 0 321.00 MLEUE042111303031 E3K2E303031
244 5-244     HONDA WAVE 110 I M 110 15 13 1กฌ-2686 สกลนคร แดง-ดำ 28/01/2565 48,471 13,000 150 0 321.00 MLHJA1447E5578091 JA144E0578091
245 5-245     HONDA SCOOPY I A 108 14 14 1กง-656 ภูเก็ต ดำ 14/11/2561 679 11,000 128 0 321.00 MLHJF3636F5320373 JF363E0320373
246 5-246     YAMAHA MIO 125 A 125 12 12 กธม-669 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ขาว 22/10/2558 52,456 5,000 161 0 321.00 MLEKE165111735783 E3G6E735783
247 5-247     HONDA PCX A 125 10 09 ขตน-336 ภูเก็ต ดำ 04/02/2563 - 22,000 128 0 321.00 NC125D0004497 NC125DE0004497
248 5-248     HONDA WAVE 110 I M 110 13 12 1กบ-8227 ฉะเชิงเทรา ดำ-แดง 29/01/2565 15,424 11,000 107 0 321.00 MLHJA1422D5702474 JA142E0702474
249 5-249     YAMAHA MIO 125 A 125 12 12 จษฉ-50 ชลบุรี แดง-ขาว 17/12/2559 39,580 5,000 107 0 321.00 MLEKE149111068953 E3G6E068953
250 5-250     HONDA WAVE 110 I M 110 15 14 1กจ-7724 ชัยภูมิ ขาว ดำ 09/04/2564 44,959 10,000 128 0 321.00 MLHJA1422F5014963 JA142E6014963
251 5-251     SUZUKI SMASH M 113 12 12 กตจ-15 ระนอง น้ำเงิน 14/06/2562 74,488 6,000 128 0 321.00 MLCBE4DP000135212 E459135212
252 5-252     HONDA ZOOMER-X A 108 14 13 2กฬ-7185 กรุงเทพมหานคร น้ำเงิน-ดำ 29/07/2561 54,011 13,000 107 0 321.00 MLHJF3829E5085552 JF382E0085552
253 5-253     YAMAHA MIO A 115 11 10 4กษ-8469 กรุงเทพมหานคร ดำ-น้ำเงิน-ขาว 09/09/2561 36,090 4,000 161 0 321.00 19S701459 19S701459
254 5-254     YAMAHA FIORE A 115 11 11 1กภ-2673 กรุงเทพมหานคร ชมพู 14/09/2561 16,475 8,000 107 0 321.00 MLESE561111018188 E3J1E018188