TH EN

รายการประมูลสินค้าสยามคูโบต้าลีสซิ่ง วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564

sort NO รูป   สำเนา Grade ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง หมายเหตุ
001 V001     C2 KUBOTA L3218DT + DH225C-H + FD144D 1.8 20 ตง-1728 ขอนแก่น ส้ม 18/06/2565 55 270,000 0 L3218DT104422 D1803-BKN3466 ดีเซล
002 V002     C2 KUBOTA L3218DT + DH225C-H + FD144D + RX165E 1.8 20 ตฆ-6052 สกลนคร ส้ม 14/05/2565 1,337 250,000 0 KBULDADRJLTA05288 D1803-BLA2417 ดีเซล
003 V003     C2 KUBOTA L4018DT + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F 1.8 20 ตข-3134 บึงกาฬ ส้ม 24/07/2565 272 340,000 0 KBULDBDRELTD54997 D1803-BLG3057 ดีเซล
004 V004     C2 KUBOTA L4018DT + DH225E-Heavy plus + FD164E+FG186F + RX165E 1.8 20 ตค-6447 นครพนม ส้ม 03/04/2565 1,068 340,000 0 L4018DT149867 D1803-BKY1858 ดีเซล
005 V005     C2 KUBOTA L4018DT + DH226E-Heavy plus + FD164E + RX165E 1.8 19 ตต-2624 นครราชสีมา ส้ม 01/03/2565 810 350,000 0 L4018DT134001 D1803-BKA0959 ดีเซล
006 V006     C2 KUBOTA L4018DT + DP224E-Heavy plus + FD164E+FG186F 1.8 19 ตง-1395 ชัยภูมิ ส้ม 05/04/2565 1,625 310,000 0 L4018DT134831 D1803-BKA3341 ดีเซล
007 V007     C2 KUBOTA L4018DT + FD164E 1.8 17 1ตญ-3504 กรุงเทพมหานคร ส้ม 12/06/2565 4,874 220,000 0 L4018DT108650 D1803-BGY1633
008 V008     C2 KUBOTA L4018DT +DH225E-Heavy plus+DP224E-Heavy Plus2+FD164E+FG186 1.8 17 ตค-6906 หนองคาย ส้ม 07/11/2564 3,638 280,000 0 L4018DT113814 D1803-BHN2186 ดีเซล
009 V009     C2 KUBOTA L5018 4WD +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 2.4 16 ตฆ-6884 อุดรธานี ส้ม 12/02/2565 1,597 360,000 0 L5018DT108537 V2403-BFW3019 ดีเซล
010 V010     C2 KUBOTA L5018DT + DH245-6F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 18 ตฆ-5150 ร้อยเอ็ด ส้ม 11/12/2564 1,381 430,000 0 L5018DT140261 V2403-BJJ2662 ดีเซล
011 V011     C2 KUBOTA L5018DT + DH245-6F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 20 ตฆ-3054 มหาสารคาม ส้ม 03/03/2565 511 460,000 0 L5018DT165794 V2403-BKW4754 ดีเซล
012 V012     C2 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 19 ตฆ-5642 ร้อยเอ็ด ส้ม 28/03/2565 1,957 420,000 0 L5018DT151725 V2403-BKA4050 ดีเซล
013 V013     C2 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 20 ตค-6636 นครพนม ส้ม 05/06/2565 1,518 440,000 0 KBULDCDRTLTD70951 V2403-BLG1800 ดีเซล
014 V014     C2 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 20 ตค-6290 นครพนม ส้ม 17/01/2565 1,853 420,000 0 L5018DT162919 V2403-BKS2904 ดีเซล
015 V015     C2 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 18 ตง-4961 อุบลราชธานี ส้ม 07/12/2564 1,826 380,000 0 L5018DT137359 V2403-BJE1760 ดีเซล
016 V016     C2 KUBOTA L5018DT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 20 ตค-7979 หนองคาย ส้ม 14/05/2565 1,060 440,000 0 KBULDCDRTLTA68012 V2403-BLA3203 ดีเซล
017 V017     C2 KUBOTA L5018DT VT + DH246F-Heavy Plus + FD186F+FG186F + RX183F 2.4 19 ตง-4457 อุดรธานี ส้ม 25/03/2565 4,052 370,000 0 L5018DT152469 V2403-BKC1905 ดีเซล
018 V018     C2 KUBOTA L5018DT VT +DP224F-Heavy Plus2+FD186F+FG186F 2.4 17 ตค-1697 ชุมพร ส้ม 11/10/2565 1,950 380,000 0 L5018DT130056 V2403-BHQ3329 ดีเซล
019 V019     C2 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F 2.4 16 ตฆ-4911 ขอนแก่น ส้ม 03/06/2565 4,592 320,000 0 L5018DT113034 V2403-BGE3186 ดีเซล
020 V020     C2 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F 2.4 18 ตฆ-2610 สกลนคร ส้ม 24/01/2565 3,892 370,000 0 L5018DT133226 V2403-BHW3798 ดีเซล
021 V021     C2 KUBOTA L5018DT +DH245-6F-Heavy Plus+FD186F+FG186F+RX183F-S 2.4 18 ตค-4424 อำนาจเจริญ ส้ม 01/02/2565 3,379 370,000 0 L5018DT130183 V2403-BHQ3593 ดีเซล
022 V022     C2 KUBOTA MU5501DT + FD203G + DP243H 2.4 17 1ตฎ-3453 กรุงเทพมหานคร ส้ม 28/12/2564 2,836 410,000 0 KBTM22DNTKTL50653 V2403-BHW1689 ดีเซล
023 V023     C2 KUBOTA M7040DT +DH266JW+DP263J+FD206J 3.3 18 ตง-2378 อุดรธานี ส้ม 27/04/2565 2,206 578,000 0 M7040D79779 V3307-8GY2431 ดีเซล
024 V024     C2 KUBOTA DC-70 Plus 2.4 19 ตฆ-8094 ศรีสะเกษ ส้ม-ขาว 09/04/2565 439 520,000 0 DC-70H509603 V2403-BJW2877 ดีเซล
025 V025     C2 KUBOTA DC-70G Plus 2.4 20 1ตฎ-7889 กรุงเทพมหานคร ส้ม-ขาว 24/06/2565 286 550,000 0 KBH80100ALTD11807 V2403-BLG0988 ดีเซล

FACEBOOK

TOP