TH EN

รายการรถยนต์(บุคคล) วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สาขา สงขลา(ลานประมูลตรงข้ามวัดคงคาเลียบ)

sort NO รูป ตรวจสภาพ สำเนา Grade ยี่ห้อ รุ่น รถยนต์ T ซีซี ปีจด ปีผลิต. ทะเบียน สี วันครบภาษี อุปกรณ์ กม. ราคาเปิด ภาษี PP ค่าโอน ค่าย้าย ค่าภาษี/พรบ. ค่าเช็คต้น ค่ากุญแจ ค่ามัดจำเล่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เลขตัวถัง เลขเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง หมายเหตุ
001 D001     HONDA CIVIC A 1.7 04 กต-3257 ปัตตานี เทา 50,000 0 เบนซิน

FACEBOOK

TOP